xem chi tiet tin - Sở Tài nguyên và Môi trường

 
Đang online: 1
Hôm nay: 103
Đã truy cập: 154871

Thông báo

Ngày 06-01-2022

ụng đất bị mất. Ngày 16 tháng 12 năm 2021 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số: 506/QĐ-STNMT về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành CY 350082, số vào sổ CS01796, do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang cấp cho ông Võ Văn Triệu ngày 05/10/2020, đã được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Châu Thành A xác nhận chuyển nhượng cho ông Danh Hữu Thành ngày 11/12/2020, địa chỉ thường trú ấp Trèm Trẹm, thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu gồm thửa 188, tờ bản đồ số 06, diện tích 2520,5m2 mục đích sử dụng: Đất chuyên trồng lúa nước, thời hạn sử dụng đất đến ngày 15/10/2043. Phần đất tại ấp Long An A, thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. THÔNG BÁO DANH HỮU THÀNH.pdf_20220106170654.pdf