xem chi tiet tin - Sở Tài nguyên và Môi trường

 
Đang online: 4
Hôm nay: 114
Đã truy cập: 154882

Thông báo

Ngày 11-03-2021

Thông báo số 611/TB.UBND ngày 24/08/2020 của UBND phường Trà Lồng về việc mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã được niêm yết công khai từ ngày 24/8/2020 đến ngày 24/9/2020 không nhận được đơn khiếu nại, tranh chấp.

Nay, Chi nhánh Văn phòng đăng đất đai thị xã Long Mỹ xin thông báo  đến tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Hậu Giang về việc lập thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CS00823/CĐ 949814; CS00824/CĐ 949815 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang cấp ngày 25/11/2016 công nhận cho bà Nguyễn Ngọc Mai, chứng minh nhân dân số 363 936 761 cấp ngày 28/11/2013 tại công an tỉnh Hậu Giang, địa chỉ thửa đất: khu vực Khánh Hưng 2, phường Trà Lồng, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang nay là Khu vực 3, phường Trà Lồng, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Nếu tổ chức, cá nhân nào có khiếu nại thì gửi đơn khiếu nại đến Chủ tịch UBND phường Trà Lồng hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng đất đai thị xã Long Mỹ để được xem xét, giải quyết theo đúng quy định.

(Kèm theo Thông báo số 611/TB.UBND ngày 24/08/2020 của UBND phường Trà Lồng)

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. Nguyễn Ngọc Mai KV 3 Trà Lồng mất giấy 2021.pdf_20210311142222.pdf