xem chi tiet tin - Sở Tài nguyên và Môi trường

 
Đang online: 3
Hôm nay: 579
Đã truy cập: 157455

Tài liệu họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ “Khoanh định vùng hạn chế khai thác nước dưới đất; lập danh mục khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang”

Ngày 10-12-2021

Tài liệu họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ “Khoanh định vùng hạn chế khai thác nước dưới đất; lập danh mục khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang”

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. tài liệu hộp hội đồng.rar_20211210164953.rar