xem chi tiet tin - Sở Tài nguyên và Môi trường

 
Đang online: 1
Hôm nay: 104
Đã truy cập: 154872

Tài liệu Hướng dẫn xử lý chất thải rắn sinh hoạt quy mô hộ gia đình

Ngày 28-09-2021

TÀI LIỆU XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT THỰC PHẨM BẰNG PHƯƠNG PHÁP Ủ PHÂN COMPOST TRONG THÙNG

(Ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ “Khảo sát, đánh giá và triển khai thí điểm một số mô hình tăng trưởng xanh về xử lý, tái sử dụng phụ phẩm, phế thải  trong sản xuất nông nghiệp quy mô hộ gia đình tại tỉnh hậu giang và đề xuất các giải pháp nhân rộng” năm 2014 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang).

Xem chi tiết file đính kèm

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. TL HD ky thuat xu ly chat thai sinh hoat.pdf_20210928145727.pdf