xem chi tiet tin - Sở Tài nguyên và Môi trường

 
Đang online: 1
Hôm nay: 663
Đã truy cập: 154701

Quyết định số 01/2022/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính

Ngày 26-01-2022

(Chi tiết nội dung Quyết định số 01/2022/QĐ-TTg theo file đính kèm)

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 1_2022_QD-TTg_18012022-signed.pdf_20220126103800.pdf