xem chi tiet tin - Sở Tài nguyên và Môi trường

 
Đang online: 8
Hôm nay: 162
Đã truy cập: 154930

QD.47 - 20.2 - QĐ V.v hủy GCN ông Hà Thanh Hòa. Phần đất tạithị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

Ngày 24-12-2020

QD.47 - 20.2 - QĐ V.v hủy GCN ông Hà Thanh Hòa. Phần đất tạithị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang