xem chi tiet tin - Sở Tài nguyên và Môi trường

 
Đang online: 5
Hôm nay: 160
Đã truy cập: 154928

QD.47 - 20.2 - QĐ V.v hủy GCN ông Hà Thanh Hòa. Phần đất tạithị trấn Ngã Sáu, CT

Ngày 24-12-2020

QD.47 - 20.2 - QĐ V.v hủy GCN ông Hà Thanh Hòa. Phần đất tạithị trấn Ngã Sáu, CT