xem chi tiet tin - Sở Tài nguyên và Môi trường

 
Đang online: 11
Hôm nay: 217
Đã truy cập: 209185

Phê duyệt khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày 26-06-2022

Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 658/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2022 phê duyệt khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; trong đó quy định mực nước hạ thấp cho phép và phê duyệt khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Ủy ban nhân dân cấp xã là cơ quan thực hiện việc đăng ký khai thác nước dưới đất cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn quản lý. 

Trình tự, thủ tục đăng ký thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước.

(Chi tiết nội dung văn bản theo file đính kèm)

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. Vung dang ky.rar_20220626195045.rar

Hiển thị Banner