xem chi tiet tin - Sở Tài nguyên và Môi trường

 
Đang online: 1
Hôm nay: 671
Đã truy cập: 154709

Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn

Ngày 18-01-2022

Triển khai đến các tổ chức, cá nhân thực hiện các nội dung có liên quan theo Nghị định số 06/2022/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

(Chi tiết nội dung Nghị định theo file đính kèm)

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 06-nd.signed.pdf_20220118111517.pdf