xem chi tiet tin - Sở Tài nguyên và Môi trường

 
Đang online: 8
Hôm nay: 282
Đã truy cập: 208725

LỊCH LÀM VIỆC CỦA VĂN PHÒNG SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH HẬU GIANG TỪ NGÀY 30.5.2022 ĐẾN NGÀY 03.6.2022 (ĐIỀU CHỈNH LẦN 2)

Ngày 31-05-2022

LỊCH LÀM VIỆC CỦA VĂN PHÒNG SỞ TÀI NGUYÊN

VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH HẬU GIANG TỪ NGÀY 30.5.2022

ĐẾN NGÀY 03.6.2022 (ĐIỀU CHỈNH LẦN 2)

 

THỨ HAI (30/5)

- 07 giờ 30’, Tài xế Phô đưa Giám đốc dự Hội thảo góp ý “Đề án kiểm soát môi trường tại khu vực sản xuất than củi trên địa bàn tỉnh Hậu Giang” tại xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Điểm tại UBND xã Phú Tân.

- 07 giờ 30’, Toàn thể công chức, viên chức và  người lao động dự chào cờ. Điểm tại Hội trường Sở Tài nguyên và Môi trường.

- 07 giờ 30’, Chuyên viên Trương Thị Mỹ Nhiên nghỉ phép.

- 15 giờ 30’, Chánh Văn phòng dự họp cùng BTV, BGĐ Sở. Điểm tại Phòng họp số 2

- 15 giờ 30’, Chánh Văn phòng họp Ban Chấp hành Đảng bộ Sở.

- 13 giờ 30’, Phó Chánh Văn phòng Phạm Thị Hồng Diễm khảo sát sửa chữa, nâng cấp, cải tạo trụ sở làm việc của Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. Điểm tại Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường.

- 13 giờ 30’, Tài xế Phô đưa Giám đốc dự Hội thảo góp ý “Đề án kiểm soát môi trường tại khu vực sản xuất than củi trên địa bàn tỉnh Hậu Giang” tại xã Tân Thành, thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Hội trường UBND xã Tân Thành.

THỨ BA (31/5)

- 13 giờ 30’, Phó Chánh Văn phòng Phạm Thị Hồng Diễm nghỉ phép.

THỨ TƯ (01/6)

- 07 giờ 30’, Tài xế Phô đưa Giám đốc dự tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Tám (kỳ họp giữa năm 2022) Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang, khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 (phường IV và xã Vị Tân). Điểm tại Hội trường UBND phường IV.

- 07 giờ 30’, CV Nguyễn Thanh Thảo nghỉ phép.

- 13 giờ 30, Tài xế Phô đưa Giám đốc dự tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Tám (kỳ họp giữa năm 2022) Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang, khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 (phường I, III. V). Điểm tại Hội trường UBND phường III.

THỨ NĂM (02/6)

- 07 giờ 30’, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Văn So, Chuyên viên Nguyễn Thúy An nghỉ phép.

- 07 giờ 30’, Tài xế Phô đưa Giám đốc dự tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Tám (kỳ họp giữa năm 2022) Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang, khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 (xã Tân Tiến, Hỏa Tiến). Điểm tại Hội trường UBND xã Tân Tiến.

- 13 giờ 30’, Tài xế Phô đưa Giám đốc dự tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Tám (kỳ họp giữa năm 2022) Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang, khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 (phường VII và xã Hỏa Lựu). Điểm tại Hội trường UBND phường VII.

THỨ SÁU (03/6)

 - 07 giờ 30’, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Văn So nghỉ phép.

- 08 giờ 00’, Phó Chánh Văn phòng Phạm Thị Hồng Diễm họp nghe VNPT trình bày đề cương, dự toán nhiệm vụ chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường. Mời đại diện Lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở cùng dự. Điểm tại Phòng họp VNPT Hậu Giang.

            Ghi chú: Các công chức, viên chức biệt phái, người lao động không có tên nêu trên làm việc tại đơn vị.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. VP. 30.5-03.6 L2.docx_20220531140318.docx