xem chi tiet tin - Sở Tài nguyên và Môi trường

 
Đang online: 4
Hôm nay: 267
Đã truy cập: 208710

LỊCH LÀM VIỆC CỦA VĂN PHÒNG SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH HẬU GIANG TỪ NGÀY 06.6.2022 ĐẾN NGÀY 10.6.2022

Ngày 03-06-2022

LỊCH LÀM VIỆC CỦA VĂN PHÒNG SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TỈNH HẬU GIANG TỪ NGÀY 06.6.2022 ĐẾN NGÀY 10.6.2022

 

THỨ HAI (06/6)

- 13 giờ 30’, Chánh Văn phòng Sở (cùng dự với Giám đốc, Phó Giám đốc Phạm Mạnh phương) dự họp kiểm điểm cán bộ. Điểm tại Phòng họp số 02 Sở TNMT.

THỨ BA (07/6)

- 08 giờ 00’, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Văn So (cùng dự với Giám đốc, Phó Giám đốc Phạm Mạnh Phương) làm việc với Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và các Chi nhánh. Điểm tại Phòng họp số 01 Sở TNMT.

THỨ TƯ (08/6)

THỨ NĂM (09/6)

THỨ SÁU (10/6)

- 07 giờ 30’, Phó Chánh Văn phòng Phạm Thị Hồng Diễm (cùng dự với Phó Giám đốc Phạm Mạnh Phương) dự Hội nghị trực tuyến với địa phương công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2021. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

            Ghi chú: Các công chức, viên chức, người lao động không có tên nêu trên làm việc tại đơn vị.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. VP. 06-10.6.docx_20220603161424.docx