xem chi tiet tin - Sở Tài nguyên và Môi trường

 
Đang online: 9
Hôm nay: 306
Đã truy cập: 208749

LỊCH LÀM VIỆC CỦA VĂN PHÒNG SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH HẬU GIANG TỪ NGÀY 06.6.2022 ĐẾN NGÀY 10.6.2022 (ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG LẦN 2)

Ngày 06-06-2022

LỊCH LÀM VIỆC CỦA VĂN PHÒNG SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TỈNH HẬU GIANG TỪ NGÀY 06.6.2022 ĐẾN NGÀY 10.6.2022

(ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG LẦN 2)

 

THỨ HAI (06/6)

- 13 giờ 30’, Chánh Văn phòng Sở (cùng dự với Giám đốc, Phó Giám đốc Phạm Mạnh phương) dự họp kiểm điểm cán bộ. Điểm tại Phòng họp số 02 Sở TNMT.

THỨ BA (07/6)

- 08 giờ 00’, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Văn So (cùng dự với Giám đốc, Phó Giám đốc Phạm Mạnh Phương) làm việc với Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và các Chi nhánh. Điểm tại Phòng họp số 01 Sở TNMT.

- 08 giờ 00’, Nhân viên Võ Văn Để tham gia Hiến máu tình nguyện hưởng ứng hành trình đỏ ”Giọt hồng trên đất Hậu Giang”. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- 13 giờ 30’,  Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Văn So  (cùng dự với Giám đốc làm việc với Ban Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, tiến độ thực hiện kế hoạch GPMB các công trình trọng điểm và Kế hoạch khai thác quỹ đất). Điểm tại Phòng họp số 01 Sở TNMT.

THỨ TƯ (08/6)

THỨ NĂM (09/6)

- 08 giờ 00’, Tài xế Nguyễn Minh Phô đưa Phó Giám đốc Phạm Mạnh Phương họp kiểm tra mốc gửi, công khai giấy phép khai thác khoáng sản và ký biên bản bàn giao cho quản lý của Công ty TNHH MTV Khai thác cát và phát triển nhà Cần Thơ, DNTN Minh Hiếu. Điểm tại xã Đông Phú huyện Châu Thành).

- 13 giờ 30’, Tài xế Nguyễn Minh Phô đưa Phó Giám đốc Phạm Mạnh Phương họp kiểm tra mốc gửi, công khai giấy phép khai thác khoáng sản và ký biên bản bàn giao cho quản lý của Doanh nghiệp tư nhân 22B1. Điểm tại Thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành).

THỨ SÁU (10/6)

- 07 giờ 30’, Phó Chánh Văn phòng Phạm Thị Hồng Diễm (cùng dự với Phó Giám đốc Phạm Mạnh Phương) dự Hội nghị trực tuyến với địa phương công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2021. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

            Ghi chú: Các công chức, viên chức, người lao động không có tên nêu trên làm việc tại đơn vị.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. VP. 06-10.6L2.docx_20220606152159.docx