xem chi tiet tin - Sở Tài nguyên và Môi trường

 
Đang online: 7
Hôm nay: 275
Đã truy cập: 208718

LỊCH LÀM VIỆC CỦA VĂN PHÒNG SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH HẬU GIANG TỪ NGÀY 12.6.2022 ĐẾN NGÀY 17.6.2022

Ngày 13-06-2022

LỊCH LÀM VIỆC CỦA VĂN PHÒNG SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TỈNH HẬU GIANG TỪ NGÀY  12.6.2022 ĐẾN NGÀY 17.6.2022

THỨ HAI (13.6)

- 08 giờ 30’, Chánh Văn phòng dự cùng Giám đốc họp về công tác cán bộ. Điểm tại Phòng họp số 01 Sở TNMT.

- 07 g 30’, Phó Chánh Văn phòng Phạm Thị Hồng Diễm học Cao cấp lý luận chính trị (đến hết tuần).

- 14 giờ 00’, Chánh Văn phòng dự cùng Phó Giám đốc Phạm Mạnh Phương họp về công tác cán bộ. Điểm tại Phòng họp số 01 Sở TNMT.

THỨ BA (14.6)

THỨ TƯ (15.6)

- 08 giờ 00’, Tài xế Nguyễn Minh Phô đưa Phó Giám đốc Phạm Mạnh Phương chủ trì họp khảo sát hiện trạng công trình khai thác nước dưới đất. Điểm tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Châu Thành.

THỨ NĂM (16.6)

THỨ SÁU (17.6)

Ghi chú: Các công chức, viên chức, người lao động không có tên nêu trên làm việc tại đơn vị.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. VP 12-17.6.22.docx_20220613072422.docx