xem chi tiet tin - Sở Tài nguyên và Môi trường

 
Đang online: 7
Hôm nay: 284
Đã truy cập: 208727

LỊCH LÀM VIỆC CỦA VĂN PHÒNG SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH HẬU GIANG TỪ NGÀY 12.6.2022 ĐẾN NGÀY 17.6.2022 (ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG LẦN 2)

Ngày 14-06-2022

LỊCH LÀM VIỆC CỦA VĂN PHÒNG SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TỈNH HẬU GIANG TỪ NGÀY  12.6.2022 ĐẾN NGÀY 17.6.2022

(ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG LẦN 2)

THỨ HAI (13.6)

- 08 giờ 30’, Chánh Văn phòng dự cùng Giám đốc họp về công tác cán bộ. Điểm tại Phòng họp số 01 Sở TNMT.

- 07 g 30’, Phó Chánh Văn phòng Phạm Thị Hồng Diễm học Cao cấp lý luận chính trị (đến hết tuần).

- 14 giờ 00’, Chánh Văn phòng dự cùng Phó Giám đốc Phạm Mạnh Phương họp về công tác cán bộ. Điểm tại Phòng họp số 01 Sở TNMT.

- 15 giờ 30’, Chuyên viên Nguyễn Thanh Thảo họp Thẩm định giá thanh lý tài sản. Điểm tại Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường.

THỨ BA (14.6)

THỨ TƯ (15.6)

- 08 giờ 00’, Chuyên viên Nguyễn Thanh Thảo dự cùng Phó Giám đốc Phạm Mạnh Phương dự buổi làm việc của Phó Chủ tịch Hồ Thu Ánh họp bàn việc giao chỉ tiêu tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đối với dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn tỉnh. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh. 

THỨ NĂM (16.6)

-13 giờ 30’, Tài xế Nguyễn Minh Phô đưa Phó Giám đốc Phạm Mạnh Phương chủ trì họp khảo sát hiện trạng công trình khai thác nước dưới đất. Điểm tại Công ty CP Thủy sản Chất Lượng Vàng.

THỨ SÁU (17.6)

Ghi chú: Các công chức, viên chức, người lao động không có tên nêu trên làm việc tại đơn vị.