xem chi tiet tin - Sở Tài nguyên và Môi trường

 
Đang online: 5
Hôm nay: 292
Đã truy cập: 208735

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH HẬU GIANG TỪ NGÀY 27.6.2022 ĐẾN NGÀY 01.7.2022 (ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG LẦN 1)

Ngày 28-06-2022

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG SỞ TÀI NGUYÊN VÀ

MÔI TRƯỜNG TỈNH HẬU GIANG TỪ NGÀY 27.6.2022 ĐẾN NGÀY 01.7.2022

(ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG LẦN 1)

THỨ HAI (27.6)

Chánh Văn phòng và các Phó Chánh Văn phòng làm việc tại đơn vị.

THỨ BA (28.6)

- 08 giờ 00’,  Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Văn So dự buổi làm việc của Giám đốc làm việc với Trung tâm PTQĐ nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, tiến độ thực hiện Kế hoạch khai thác, tạo quỹ đất sạch và GPMB một số công trình trọng điểm. Điểm tại PH1 Sở Tài nguyên và Môi trường.

- 07 g 30’, Phó Chánh Văn phòng Phạm Thị Hồng Diễm học Cao cấp lý luận chính trị.

- 16 giờ 00’, Chánh Văn phòng họp lệ Ban Chấp hành Đảng bộ Sở tháng 6/2022. Điểm tại PH1 Sở TNMT (Đ.c Phương chuẩn bị báo cáo).

- 13 g 00’, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Văn So làm việc tại đơn vị.

THỨ TƯ (29.6)

- 07 g 00’, Chánh Văn phòng làm việc tại đơn vị (cả ngày).

- 07 g 30’, Phó Chánh Văn phòng Phạm Thị Hồng Diễm học Cao cấp lý luận chính trị.

 - 08 g 00’, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Văn So làm việc với Ban Phòng không nhân dân. Điểm tại Bộ Chỉ thuy Quân sự tỉnh Hậu Giang.

THỨ NĂM (30.6)

Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng làm việc tại đơn vị.

THỨ SÁU (01.7)

- 07 g 00’, Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Phạm Thị Hồng Diễm làm việc tại đơn vị.

- 07 g 00’, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Văn So nghỉ phép.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. VP 27.6-01.7L1.docx_20220628122058.docx