xem chi tiet tin - Sở Tài nguyên và Môi trường

 
Đang online: 2
Hôm nay: 125
Đã truy cập: 159434

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, năm 2020

Ngày 15-03-2021

Thực hiện Chương trình công tác năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường (trực tiếp là TTQT TN&MT) đã thực hiện hoàn thành các nội dung theo Chương trình quan trắc đã đề ra. Kết quả quan trắc chất lượng môi trường trên địa bàn tỉnh Hậu Giang được tóm tắc trong nội dung báo cáo đính kèm.