xem chi tiet tin - Sở Tài nguyên và Môi trường

 
Đang online: 1
Hôm nay: 461
Đã truy cập: 208904

Hội thảo góp ý chuyên đề nhiệm vụ Đánh giá khí hậu trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày 11-04-2020

 

Ngày 30/10/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thảo góp ý chuyên đề nhiệm vụ Đánh giá khí hậu trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Ngày 30/10/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thảo góp ý chuyên đề nhiệm vụ Đánh giá khí hậu trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Hội thảo có sự tham dự của PGS.TS Lê Anh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Biến đổi khí hậu Trường Đại học Cần Thơ; PGS.TS Nguyễn Kim Lợi, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu biến đổi khí hậu Trường Đại học Lâm Nghiệp thành phố Hồ Chí Minh; Ths. Lê Thị Kim Diệu, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. Đại diện các Sở, Ban ngành, các phòng chuyên môn trực thuộc Sở; Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Phòng Kinh tế của 8 huyện, thị xã và thành phố trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Hội thảo với mục đích là tham vấn ý kiến góp ý, trao đổi, thảo luận của các nhà khoa học, các Sở, ngành, địa phương trong tỉnh về các nội dung trọng tâm của 03 chuyên đề trong nhiệm vụ Đánh giá khí hậu gồm: (1) sự thay đổi các yếu tố khí hậu và thiên tai tỉnh Hậu Giang, (2) đánh giá những tác động của khí hậu lên các lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, (3) đánh giá thực trạng và hiệu quả các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Sau phần trình bày của đơn vị tư vấn, đại biểu đã được nghe 02 nhà khoa học và đại biểu đến từ các Sở, ngành, địa phương chia sẻ nhiều ý kiến đánh giá, nhận xét, góp ý cho nội dung chính của 03 chuyên đề. Trong các ý kiến góp ý, các đại biểu đã tập trung phân tích, đưa ra những đánh giá đối với những nội dung chưa đạt yêu cầu cần phải làm rõ để bổ sung hoàn chỉnh 03 chuyên đề như: mục tiêu nghiên cứu của chuyên đề, giới hạn đánh giá yếu tố khí hậu và thiên tai tại Hậu Giang theo thời gian và không gian; cơ sở khoa học để lựa chọn các giá trị, đối tượng điều tra xã hội học; tài liệu thu thập, số liệu đo đạt chưa khớp với phần nhận định đánh giá tác động với từng ngành; các giải pháp chưa xác định được phương pháp thực hiện, hiệu quả của từng giải pháp. Kết thúc Hội thảo thay mặt lãnh đạo Sở, Ths Lê Thị Kim Diệu, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cảm ơn các nhà khoa học, các Sở, ngành, địa phương trong tỉnh đã đến tham dự và góp ý cho Hội thảo. Đồng thời đồng chí cũng đề nghị qua ý kiến góp ý của đại biểu, đặc biệt là đối với ý kiến của 02 nhà khoa học, đơn vị tư vấn tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung để hoàn chỉnh lại nội dung 03 chuyên đề của nhiệm vụ để có thể nghiệm thu nhiệm vụ Đánh giá khí hậu trên địa bàn tỉnh và làm cơ sở để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ Xây dựng, cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”./.

Vân Cơ-Phòng Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu

Tập tin đính kèm

  294302_BAI VIET HOI THAO.docx