xem chi tiet tin - Sở Tài nguyên và Môi trường

 
Đang online: 1
Hôm nay: 2
Đã truy cập: 176979

Chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2021 - 2025

Ngày 22-06-2021

    Tài liệu cuộc họp, đính kèm Slide Kế hoạch chuyển đổi số của ngành và các quy định đi kèm theo.