xem chi tiet tin - Sở Tài nguyên và Môi trường

 
Đang online: 1
Hôm nay: 23
Đã truy cập: 173894

Chỉ số chất lượng nước mặt (VN_WQI) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, đợt 1/2022

Ngày 05-05-2022

Kết quả quan trắc chất lượng nước mặt đợt 1/2022 trên địa bàn tỉnh thể hiện qua Chỉ số chất lượng nước mặt (VN_WQI), chi tiết theo tập tin đính kèm