xem chi tiet tin - Sở Tài nguyên và Môi trường

 
Đang online: 4
Hôm nay: 135
Đã truy cập: 159810

Chỉ số chất lượng nước mặt (VN_WQI) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, đợt 1/2021

Ngày 02-07-2021

Kết quả quan trắc chất lượng nước mặt đợt 1/2021 trên địa bàn tỉnh thể hiện qua Chỉ số chất lượng nước mặt (VN_WQI), chi tiết theo tập tin đính kèm