xem chi tiet tin - Sở Tài nguyên và Môi trường

 
Đang online: 1
Hôm nay: 344
Đã truy cập: 173863

Bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết hạn dài (từ ngày 01 đến ngày 31 tháng 5 năm 2022) khu vực tỉnh Hậu Giang

Ngày 04-05-2022
  1. KHÍ TƯỢNG:

Thời tiết của khu vực tỉnh Hậu Giang tháng 5:

Trong tuần đầu tháng (01-10/5/2022): Rãnh áp thấp xích đạo có vị trí ở khoảng 7-10 độ Vĩ Bắc, hoạt động khá mạnh. Lưỡi áp cao lạnh lục địa tăng cường và khuyếch tán về phía Nam. Trong khoảng 3-4 ngày đầu tuần, có sự tương tác giữa rìa nam lưỡi áp cao lạnh với rãnh áp thấp trên khu vực. Từ ngày 05-10/5, rãnh áp thấp lui về phía Nam, hoạt động yếu ở khoảng 3-7 độ Vĩ Bắc. Cùng đồng thời, áp cao lạnh suy yếu và di chuyển ra phía Đông. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục đi qua bắc Trung bộ, có cường độ ổn định trong nửa đầu tuần sau suy yếu.

Thời tiết khu vực trời: Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, có lúc nắng nhiều, diện từ vài nơi đến rải rác, có nơi có mưa vừa kèm theo dông sét. Trong cơn dông cần đề phòng sấm sét có cường độ và tần suất hoạt động mạnh.

Lượng mưa phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm (TBNN). Trên toàn khu vực phổ biến từ 20-40mm. Nhiệt độ trung bình phổ biến xấp xỉ và thấp hơn TBNN cùng thời kỳ. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ.

 Trong tuần giữa tháng (11-20/5/2022): Khu vực chịu ảnh hưởng chủ yếu của rìa phía Nam áp thấp nóng phía Tây có tâm ở Bắc Bộ và rìa phía Bắc rãnh áp thấp xích đạo chủ yếu hoạt động ở khoảng 4-9 độ Vĩ Bắc, một vài ngày nâng trục lên phía Bắc. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục đi qua khu vực Trung Bộ hoạt động mạnh và lấn tây trong nửa đầu tuần, nửa tuần sau có cường độ tương đối ổn định.

Thời tiết khu vực trong tuần: mây thay đổi, ngày có mưa, mưa rào và dông vài nơi, có mưa nhỏ đến mưa vừa, có khả năng xuất hiện nắng nóng cục bộ. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ.

Lượng mưa phổ biến cao hơn TBNN cùng thời kỳ, ở khoảng từ 20-30mm. Nhiệt độ trung bình phổ biến ở mức xấp xỉ và thấp hơn TBNN cùng thời kỳ.

Trong tuần cuối tháng (21-31/5/2022): Khu vực chịu ảnh hưởng chủ yếu của rìa phía Bắc rãnh áp thấp xích đạo ở khoảng 5-9 độ Vĩ Bắc và rìa phía Nam áp thấp nóng phía Tây hoạt động với cường độ trung bình. Thời tiết phổ biến có mưa vài nơi đến rải rác, lượng mưa phổ biến nhỏ đến vừa. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ.

Lượng mưa phổ biến xấp xỉ và cao hơn TBNN cùng thời kỳ, lượng mưa từ 20-35mm. Nhiệt độ trung bình phổ biến ở mức xấp xỉ và thấp hơn TBNN cùng thời kỳ.

Khu vực

Từ 01-10

Từ 11-20

Từ 21-31

Nhiệt độ (oC)

Mưa (mm)

Nhiệt độ (oC)

Mưa (mm)

Nhiệt độ (oC)

Mưa (mm)

Trung bình

Cao nhất

Thấp nhất

Trung bình

Cao nhất

Thấp nhất

Trung bình

Cao nhất

Thấp nhất

TP Vị Thanh

28-29

33-35

24-26

50-80

28-29

33-35

24-26

50-80

28-29

33-35

24-26

30-50

TT Nàng Mau

28-29

33-35

24-26

15-30

28-29

33-35

24-26

15-30

28-29

33-35

24-26

30-50

TX. Long Mỹ

28-29

33-35

24-26

30-50

28-29

33-35

24-26

30-50

28-29

33-35

24-26

30-50

TX. Ngã Bảy

28-29

33-35

24-26

50-80

28-29

33-35

24-26

50-100

28-29

33-35

24-26

50-80

H. Châu Thành A

28-29

33-35

24-26

25-50

28-29

33-35

24-26

25-50

28-29

33-35

24-26

50-70

II. THỦY VĂN:

  1. Mực nước thực đo: (từ ngày 01 –30/4/2022)

Mực nước cao nhất tại các trạm trên sông, rạch tỉnh Hậu Giang trong tháng qua xuất hiện vào thời kì đầu tháng và ở mức cao hơn cùng kì năm ngoái (CKNN).

Mực nước thấp nhất xuất hiện vào thời kì cuối tháng và ở mức cao hơn CKNN.

Mực nước thực đo cao nhất và thấp nhất tháng

Trạm

Đặc Trưng

Ngày xuất hiện

Mực nước (m)

So sánh cấp BĐ

(m)

So với

CKNN

(m)

Phụng Hiệp

Hmax

03

1,39

>BĐ II (0,09)

>0,20

Hmin

26

- 0,61

>0,09

Vị Thanh

Hmax

08

0,75

Ở mức BĐIII

>0,19

Hmin

28

0,14

>0,12

2. Dự báo thủy văn: (từ 01-31/5/2022)

Mực nước cao nhất sẽ xuất hiện vào thời kì giữa tháng và ở mức cao hơn cùng kì năm ngoái (CKNN).

Mực nước thấp nhất sẽ xuất hiện vào thời kì cuối tháng và ở mức cao hơn CKNN.

Mực nước dự báo

Trạm

Đặc Trưng

Ngày xuất hiện

Mực nước (m)

So sánh cấp BĐ

(m)

So với

CKNN

(m)

Phụng Hiệp

Hmax

17

1,32

> BĐII (0,02m)

>0,26

Hmin

29

- 0,72

>0,17

Vị Thanh

Hmax

19

0,72

> BĐII (0,07m)

>0,11

Hmin

      29

0,17

Xấp xỉ

  1. Cảnh báo xâm nhập mặn tỉnh Hậu Giang     

Đánh giá: Từ ngày 16-18/5/2022 mực nước trên các sông, rạch đạt đỉnh triều cường giữa tháng 4 âm lịch và ở mức trên BĐII từ 0,11m-0,26m sẽ không gây ngập, lụt và không ảnh hưởng tới các hoạt động kinh tế trong tỉnh.