xem chi tiet tin - Sở Tài nguyên và Môi trường

 
Đang online: 1
Hôm nay: 8
Đã truy cập: 173879

Bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết hạn dài (từ ngày 01 đến ngày 30 tháng 4 năm 2022) khu vực tỉnh Hậu Giang

Ngày 08-04-2022
  1. KHÍ TƯỢNG:

Thời tiết của khu vực tỉnh Hậu Giang tháng 4:

Trong tuần đầu tháng (01-10/04/2022): Khu vực chịu ảnh hưởng chủ yếu của áp cao lạnh lục địa tăng cường mạnh xuống phía Nam. Từ khoảng ngày 03/4, áp cao này có cường độ ổn định, sau di chuyển ra phía Đông và suy yếu dần. Rãnh áp thấp có trục ở khoảng 10-12 độ Vĩ Bắc nối với vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông tiếp tục nâng trục chậm lên phía Bắc, từ khoảng ngày 01/4, hoạt động yếu và mờ dần đi. Khoảng từ ngày 04/4, hình thành lại rãnh áp thấp có trục ở khoảng 5-8 độ Vĩ Bắc và có xu hướng nâng trục dần lên phía Bắc. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới lấn về phía Tây trong 1-2 ngày đầu, sau có cường độ ổn định..

Thời tiết khu vực trời: Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, có lúc nắng nhiều, có mưa trái mùa, diện từ vài nơi đến rải rác, có nơi có mưa vừa kèm theo dông sét. Trong cơn dông cần đề phòng sấm sét có cường độ và tần suất hoạt động mạnh.

Lượng mưa phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm (TBNN). Trên toàn khu vực phổ biến từ 20-40mm. Nhiệt độ trung bình phổ biến xấp xỉ và thấp hơn TBNN cùng thời kỳ. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ.

 Trong tuần giữa tháng (11-20/04/2022): Khu vực chịu ảnh hưởng chủ yếu của rìa phía Nam áp thấp nóng phía Tây có tâm ở tây Bắc Bộ, nối với vùng áp thấp trên khu vực nam Biển Đông tạo thành rãnh áp thấp Tây Bắc-Đông Nam hoạt động không mạnh. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục đi qua khu vực Trung Bộ hoạt động khá mạnh. Thời tiết khu vực trong tuần: mây thay đổi, ngày có mưa vài nơi, có mưa nhỏ đến mưa vừa. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ. Lượng mưa phổ biến cao hơn TBNN cùng thời kỳ, ở khoảng từ 20-30mm. Nhiệt độ trung bình phổ biến ở mức xấp xỉ và thấp hơn TBNN cùng thời kỳ.

Trong tuần cuối tháng (21-30/04/2022): trong thời kỳ này khu vực tỉnh chịu ảnh hưởng chủ yếu của rìa phía Bắc rãnh áp thấp xích đạo ở khoảng 5-9 độ Vĩ Bắc và rìa phía Nam áp thấp nóng phía Tây hoạt động với cường độ trung bình. Thời tiết phổ biến có mưa vài nơi đến rải rác, lượng mưa phổ biến nhỏ đến vừa. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ.

Lượng mưa phổ biến xấp xỉ và cao hơn TBNN cùng thời kỳ, lượng mưa từ 20-35mm. Nhiệt độ trung bình phổ biến ở mức xấp xỉ và thấp hơn TBNN cùng thời kỳ.

Khu vực

Từ 01-10

Từ 11-20

Từ 21-30

Nhiệt độ (oC)

Mưa (mm)

Nhiệt độ (oC)

Mưa (mm)

Nhiệt độ (oC)

Mưa (mm)

Trung bình

Cao nhất

Thấp nhất

Trung bình

Cao nhất

Thấp nhất

Trung bình

Cao nhất

Thấp nhất

TP Vị Thanh

28-29

33-35

24-26

15-30

28-29

33-35

24-26

5-15

28-29

33-35

24-26

5-10

TT Nàng Mau

28-29

33-35

24-26

5-15

28-29

33-35

24-26

5-15

28-29

33-35

24-26

5-10

TX. Long Mỹ

28-29

33-35

24-26

5-10

28-29

33-35

24-26

5-10

28-29

33-35

24-26

5-10

TX. Ngã Bảy

28-29

33-35

24-26

5-15

28-29

33-35

24-26

5-10

28-29

33-35

24-26

5-15

H. Châu Thành A

28-29

33-35

24-26

5-10

28-29

33-35

24-26

5-10

28-29

33-35

24-26

5-10

II. THỦY VĂN:

  1. Mực nước thực đo: (từ ngày 01/331/3/2022)

Mực nước cao nhất tại các trạm trên sông, rạch tỉnh Hậu Giang trong tháng qua xuất hiện vào thời kì đầu tháng và ở mức cao hơn cùng kì năm ngoái (CKNN).

Mực nước thấp nhất xuất hiện vào thời kì giữa tháng và ở mức cao hơn CKNN.

Mực nước thực đo cao nhất và thấp nhất tháng

Trạm

Đặc Trưng

Ngày xuất hiện

Mực nước (m)

So sánh cấp BĐ

(m)

So với

CKNN

(m)

Phụng Hiệp

Hmax

4

1,38

>BĐ II (0,08)

>0,29

Hmin

1

- 0,55

>0,13

Vị Thanh

Hmax

1

0,69

>BĐ II (0,04)

>0,14

Hmin

19

0,13

>0,04

2. Dự báo thủy văn: (từ 01/4-30/4/2022)

Mực nước cao nhất sẽ xuất hiện vào thời kì đầu tháng và ở mức cao hơn CKNN.

Mực nước thấp nhất sẽ xuất hiện vào thời kì giữa tháng và ở mức cao hơn CKNN.

Mực nước dự báo

Trạm

Đặc Trưng

Ngày xuất hiện

Mực nước (m)

So sánh cấp BĐ

(m)

So với

CKNN

(m)

Phụng Hiệp

Hmax

2

1,26

> BĐI (0,06m)

>0,07

Hmin

14

- 0,66

>0,09

Vị Thanh

Hmax

4

0,63

> BĐI (0,08m)

>0,07

Hmin

      18

0,16

Xấp xỉ

Đánh giá: Từ ngày 01-03/4/2022 mực nước trên các sông, rạch đạt đỉnh triều cường đầu tháng 3 âm lịch và ở mức trên BĐI  từ 0,05m-0,01m sẽ không ảnh hưởng tới các hoạt động kinh tế trong tỉnh.