xem chi tiet tin - Sở Tài nguyên và Môi trường

 
Đang online: 3
Hôm nay: 130
Đã truy cập: 70507

Bản tin diễn biến tài nguyên nước tới đồng bằng sông Cửu Long nửa đầu tháng 8/2021

Ngày 03-08-2021

Nội dung tin gồm (1) Diễn biến tài nguyên nước lưu vực sông Mê Công nửa cuối tháng 7/2021 và (2) dự báo diễn biến tài nguyên nước nửa đầu tháng 8/2021.

Chi tiết bản tin theo tập tin đính kèm.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. Báo cáo tình hình Thủy văn T8(1).2021.pdf_20210803151537.pdf