van ban phap luat - Sở Tài nguyên và Môi trường

 
Đang online: 1
Hôm nay: 759
Đã truy cập: 299257
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 17 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
02/2022/TT-BTNMT 10/01/2022 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
17/2021/QĐ-UBND 12/08/2021 Sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang ban hành kèm theo Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang
579/STTTT-CNTT 20/04/2020 V/v tập huấn quản trị cổng thông tin điện tử
19/TB-CN.VPĐKĐĐ 03/03/2020 Về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: 00116 do hộ ông Châu Thành Tính, sinh năm 1958, ngụ ấp 1, xã Vĩnh Thuận Tây, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.
15/QĐ-UBND 07/01/2020 V/v phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của các công trình đã được cấp phép khai thác, sự dụng tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
01/QĐ-UBND 02/01/2020 V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số vào sổ cấp GCN CT04353, số phát hành BN 078316 do Công ty Cổ phần Bất động sản Cantcimex đứng tên chủ sử dụng
15/TB-CN.VPĐKĐĐ 25/03/2019 Hủy giấy chứng nhận QSDĐ do bị mất của hộ ông Lê Văn Lực.
16/TB-Cn.VPĐKĐĐ 25/03/2019 Hủy giấy chứng nhận QSDĐ do bị mất của bà Lương Thị Ẩn.
970/STNMT-CCQLĐĐ 21/03/2019 Về việc thực hiện và triển khai Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện
722/KH-STNM 15/03/2019 Thực hiện công tác pháp chế năm 2019