Lãnh đạo Sở - Sở Tài nguyên và Môi trường

 
Đang online: 1
Hôm nay: 421
Đã truy cập: 175779

Lãnh đạo Sở

Ngày 29-12-2020

Họ tên:       Lê Quốc Việt

Chức vụ:    Giám đốc

Điện thoại: 0983.334.418

Mail:   vietlq.stnmt@haugiang.gov.vn 

  Họ tên:      Lê Thị Kim Diệu

Chức vụ:    Phó Giám đốc

Điện thoại: 0915.877.939

Mail:   dieultk.stnmt@haugiang.gov.vn 

Họ tên:       Phạm Mạnh Phương

Chức vụ:    Phó Giám đốc

Điện thoại: 093 9093 390

Mail: phuongpm.stnmt@haugiang.gov.vn