van ban co quan - Sở Khoa học công nghệ

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 149 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
Số:03/2023/TT-BTC 10/01/2023 Thông Tư: Quy định lập dự toán, quản lý sữ dụng ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ
Số:21/2022/TT-BKHCN 30/12/2022 Thông tư Sữa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 16/2019/TT-BKHCN ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ và kỹ niệm chương" Vì sự nghiệp khoa học và công nghệ"
Số:20/2022/TT-BKHCN 30/12/2022 Thông tư Quy định Danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ tại chính quyền địa phương
Số:19/2022/TT-BKHCN 28/12/2022 Thông tư hướng dẫn: Về Hội đồng quản lý trong tổ chức khoa học và công nghệ công lập
Số:2627/2022/QĐ-BKHCN 28/12/2022 Quyết Định: Về việc phê duyệt phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2025
Số:109/QĐ-SKHCN 25/11/2022 QUYẾT ĐỊNH: Về việc chi khen thưởng các cá nhân, cán bộ, công chức có đóng góp trong hoạt động thẩm định cấp phép thiết bị X- quang năm 2021 và năm 2022
Số:108/QĐ-SKHCN 25/11/2022 QUYẾT ĐỊNH: Về việc xếp loại chất lượng công chức, viên chức, người lao động năm 2022
Số:107/QĐ-SKHCN 16/11/2022 QUYẾT ĐỊNH: Về việc thành lập Hội đồng KH&CN tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN
Số:106/QĐ-SKHCN 15/11/2022 QUYẾT ĐỊNH: Phê duyệt chỉ định thầu Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công lắp đặt thiết bị Dự án: Đầu tư trang thiết bị Phòng Nghiên cứu và Ứng dụng chuyển giao Công nghệ: năng lượng sinh học, công nghệ nano, thí nghiệm côn trùng, công nghệ gen, thí nghiệm miễn dịch và vắcxin
Số:105/QĐ-SKHCN 11/11/2022 QUYẾT ĐỊNH: Về việc điều chỉnh dự toán kinh phí năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ và đơn vị trực thuộc
Đang online: 3
Hôm nay: 1562
Đã truy cập: 2277850
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.