van ban co quan - Sở Khoa học công nghệ

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 117 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
Số: 60/2021/ND-CP 21/06/2021 Nghị Định quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập
Số: 05/2021/TT-BKHCN 17/06/2021 Thông tư quy định yêu cầu kỹ thuật đối với dữ liệu thông tin đầu vào của cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ
Số: 04/2021/TT-BKHCN 15/06/2021 Thông tư: " Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mủ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
Số: 03/2021/TT-BKHCN 11/06/2021 Thông tư: Quy định quản lý chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030
Số: 02/2021/TT-BKHCN 10/03/2021 Thông tư: Quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các tổ chức khoa học và công nghệ công lập
Số: 02/2021/TT-BKHCN 10/03/2021 Thông tư quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các tổ chức khoa học và công nghệ công lập
Số: 01 /2021/TT-BKHCN 01/03/2021 Thông tư: Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện
Số: 01/2021/TT-BKHCN 01/03/2021 Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về khoa học công nghệ thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện
Số: 03/2021/TT-BTC 11/01/2021 Thông tư : Hướng dẫn về miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ quy định tại nghị định 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ
Số 42/2020/TT-BTTTT 31/12/2020 Thông tư ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật hoạt động xuất bản
Đang online: 1
Hôm nay: 375
Đã truy cập: 491934
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.