van ban co quan - Sở Khoa học công nghệ

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 125 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
Số: 10/2021/TT-BKHCN 17/11/2021 THÔNG TƯ: Quy định biện pháp thi hành một số điều của Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ
Số: 08/2021/TT-BKHCN 27/10/2021 THÔNG TƯ: Quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ
Số: 75 /2021/TT-BCT 09/09/2021 Thông tư: Quy định về quản lý tài chính thực hiện chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030
Số: 80/2019/NĐ-CP 26/08/2021 Nghị Định: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
Số: 26/2021/QĐ-TTg 12/08/2021 Quyết Định: Về danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần
Số: 60 /2021/NĐ-CP 21/06/2021 Nghị Định: Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập
Số: 60/2021/ND-CP 21/06/2021 Nghị Định quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập
Số: 05/2021/TT-BKHCN 17/06/2021 Thông tư quy định yêu cầu kỹ thuật đối với dữ liệu thông tin đầu vào của cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ
Số: 04/2021/TT-BKHCN 15/06/2021 Thông tư: " Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
Số: 03/2021/TT-BKHCN 11/06/2021 Thông tư: Quy định quản lý chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030
Đang online: 2
Hôm nay: 3191
Đã truy cập: 1824077
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.