van ban chi dao dieu hanh - Sở Khoa học công nghệ

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 16 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
Số:109/QĐ-SKHCN 25/11/2022 QUYẾT ĐỊNH: Về việc chi khen thưởng các cá nhân, cán bộ, công chức có đóng góp trong hoạt động thẩm định cấp phép thiết bị X- quang năm 2021 và năm 2022
Số:108/QĐ-SKHCN 25/11/2022 QUYẾT ĐỊNH: Về việc xếp loại chất lượng công chức, viên chức, người lao động năm 2022
Số:107/QĐ-SKHCN 16/11/2022 QUYẾT ĐỊNH: Về việc thành lập Hội đồng KH&CN tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN
Số:106/QĐ-SKHCN 15/11/2022 QUYẾT ĐỊNH: Phê duyệt chỉ định thầu Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công lắp đặt thiết bị Dự án: Đầu tư trang thiết bị Phòng Nghiên cứu và Ứng dụng chuyển giao Công nghệ: năng lượng sinh học, công nghệ nano, thí nghiệm côn trùng, công nghệ gen, thí nghiệm miễn dịch và vắcxin
Số:105/QĐ-SKHCN 11/11/2022 QUYẾT ĐỊNH: Về việc điều chỉnh dự toán kinh phí năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ và đơn vị trực thuộc
Số:104/QĐ-SKHCN 11/11/2022 QUYẾT ĐỊNH: Về việc thành lập Hội đồng KH&CN tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN
Số:103/QĐ-SKHCN 10/11/2022 QUYẾT ĐỊNH: Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Tổ thực hiện công tác dân vận chính quyền tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang
Số:85/QĐ-SKHCN 30/09/2022 QUYẾT ĐỊNH :Về việc thành lập Đoàn Kiểm tra công tác cải cách hành chính, công vụ và dân vận chính quyền, quy chế dân chủ; công tác bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2022 tại các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở
Số:21/2022/QĐ-UBND 15/06/2022 QUYẾT ĐỊNH: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang
Số:18/QĐ-SKHCN 28/01/2022 QUYẾT ĐỊNH: Về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công, của Sở Khoa học và Công nghệ Hậu Giang
Đang online: 1
Hôm nay: 2557
Đã truy cập: 2282174
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.