Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Xét duyệt đề tài “Nghiên cứu phát triển sản phẩm giá trị gia tăng từ trái khổ qua tỉnh Hậu Giang”

Ngày 03-01-2023

Vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng Khoa học và Công nghệ đánh giá hồ sơ tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, đề tài Nghiên cứu phát triển sản phẩm giá trị gia tăng từ trái khổ qua tỉnh Hậu Giang”. Qua kết quả chấm điểm của Hội đồng tuyển chọn đã xác định được đơn vị Trường Đại học Nông lâm TP.HCM là cơ quan chủ trì thực hiện và TS. Dương Thị Ngọc Diệp chủ nhiệm của đề tài.

Đề tài thực hiện nhằm nghiên cứu quy trình chế biến để đa dạng hóa các sản phẩm từ trái khổ qua và chế biến thử nghiệm một số sản phẩm để đánh giá thị hiếu người tiêu dùng qua các sản phẩm: khổ qua sấy dẻo, bột khổ qua hòa tan, nước khổ qua thanh trùng, cao khổ qua, khổ qua lên men lactic, dầu hạt khổ qua, khổ qua chiên chân không phủ gia vị.

Đại diện Ban chủ nhiệm đề tài trình bày nội dung nghiên cứu