Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Xét duyệt đề tài “Nghiên cứu giải pháp gia tăng “năng suất nhân tố tổng hợp” (TFP) trong tăng trưởng kinh tế tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”

Ngày 22-09-2021

Lúc 8 giờ, ngày 16 tháng 9 năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng Khoa học và Công nghệ đánh giá hồ sơ tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: Nghiên cứu giải pháp gia tăng “năng suất nhân tố tổng hợp” (TFP) trong tăng trưởng kinh tế tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” bằng hình thức họp trực tuyến. Qua kết quả chấm điểm của Hội đồng tuyển chọn đã xác định được đơn vị Đại học Cần Thơ là cơ quan chủ trì thực hiện và TS. Nguyễn Thùy Trang chủ nhiệm của đề tài.

Hội đồng KH&CN đánh giá hồ sơ tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN

       Đề tài thực hiện nhằm đánh giá chất lượng tăng trưởng của tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2010-2020, cụ thể là đóng góp của các nhân tố chính của TFP và đổi mới công nghệ vào tăng trưởng, giá trị sản phẩm công nghệ cao và ứng dụng công nghệ cao; xây dựng phương pháp tính TFP, chỉ số đổi mới công nghệ, giá trị sản phẩm công nghệ cao, ứng dụng công nghệ cao, phần mềm tính TFP và đóng góp của TFP vào GRDP tỉnh Hậu Giang; đề xuất giải pháp gia tăng năng suất của một số nhân tố chính trong TFP, đổi mới công nghệ và gia tăng giá trị sản phẩm công nghệ cao trong mô hình tăng trưởng kinh tế bền vững theo chiều sâu tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021- 2025 tầm nhìn đến 2030.

Đề tài thực hiện bao gồm các nội dung sau:

- Đánh giá chất lượng tăng trưởng và đóng góp của TFP vào tăng trưởng kinh tế tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2010-2020 bao gồm: Tổng quan tình hình kinh tế - xã hội, tăng trưởng kinh tế (GRDP), lao động và năng suất lao động, nguồn vốn, tình hình đầu tư nước ngoài của tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2010-2020…

- Xây dựng phương pháp và phần mềm tính TFP, đóng góp của TFP vào GRDP như: Xây dựng phương pháp tính TFP, đổi mới công nghệ và giá trị sản phẩm công nghệ cao và ứng dụng công nghệ cao, phương pháp tính TFP sẽ thống nhất chung với cách tính chung của cả nước, cụ thể là theo cách tính của Tổng cục Thống kê và Viện Năng suất Việt Nam, chỉ số đổi mới công nghệ (technological change) được tính toán dựa trên chỉ số Malmquist TFP (Tim Coelli, 1996), giá trị sản phẩm công nghệ cao và ứng dụng công nghệ cao được tính toán dựa theo Quyết định 13/2017/QĐ-TTg sửa đổi Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển kèm theo Quyết định 66/2014/QĐ-TTg….

- Đề xuất giải pháp và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến 2030 như: cơ hội và thách thức trong nâng cao tỷ trọng đóng góp của TFP vào tăng trưởng GRDP; chiến lược phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến 2030; giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến 2030; giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến 2030; Giải pháp phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến 2030./.

Hoàng Nhan (Sở KH&CN Hậu Giang)


Tin cùng chuyên mục

Đang online: 1
Hôm nay: 707
Đã truy cập: 541533
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.