Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Xét duyệt đề tài “Nghiên cứu đánh giá các điều kiện và đề xuất giải pháp phát triển hệ thống dịch vụ Logistics trên địa bàn tỉnh Hậu Giang”

Ngày 27-10-2021

Vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng Khoa học và Công nghệ đánh giá hồ sơ tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: Nghiên cứu đánh giá các điều kiện và đề xuất giải pháp phát triển hệ thống dịch vụ Logistics trên địa bàn tỉnh Hậu Giang” bằng hình thức họp trực tuyến.

Hội đồng KH&CN nghệ đánh giá hồ sơ tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN

Đề tài thực hiện nhằm phát triến hệ thống dịch vụ Logistics cùng với việc đa dạng hóa dịch vụ Logistics nhằm nâng cao hiệu quả các hệ thống và dịch vụ Logistics hiện có, đáp ng cơ bản nhu cầu về các dịch vụ Logistics, hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển dịch vụ Logistics theo phương châm hiện đại, chuyên nghiệp nhằm đảm bảo sức cạnh tranh trên thị trường của tỉnh Hậu Giang, hưng tới sự phát triển bền vững của địa phương.

Đề tài thực hiện bao gồm các nội dung sau:

- Đánh giá thực trạng phát triển hệ thống dịch vụ Logistics trên địa bàn tỉnh Hậu Giang bao gồm: Khảo sát sơ bộ toàn tỉnh Hậu Giang và các tỉnh lân cận, khảo sát thực địa và thu thập thông tin hệ thống cảng sông, cảng biển, một số (2-3 địa chỉ) doanh nghiệp thu mua hàng hóa, kho bãi, thủ tục hải quan;

- Nhận diện nhu cầu kỳ vọng của các đi tượng liên quan đến hệ thống dịch vụ Logistics tỉnh Hậu Giang và các Tỉnh lân cận như: nghiên cứu sơ bộ thông qua Khảo sát (Pilot Survey) 20 doanh nghiệp sử dụng dịch vụ Logistics, 20 doanh nghiệp cung ứng dịch vụ Logistics, tập huấn và triển khai khảo sát đi tượng sử dụng dịch vụ Logistics thuộc địa bàn tỉnh Hậu Giang

- Đ xuất giải pháp phát triển bền vững hệ thng dịch vụ Logistics tỉnh Hậu Giang, phát triển và nâng cao chương trình đào tạo nguồn nhân lực sử dụng cho hoạt động Logistics trong thời đại 4.0 tại địa bàn tỉnh.

- Đ xuất hình thành một số doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ Logistics có quy mô ln trên địa bàn tỉnh, đồng thời hỗ tr các doanh nghiệp phát triển dịch vụ Logistics theo phương châm hiện đại, chuyên nghiệp nhằm đảm bảo sức cạnh tranh trên thị trường.

Qua kết quả chấm điểm của Hội đồng tuyển chọn đã xác định được đơn vị Học viện Hàng không Việt Nam là cơ quan chủ trì thực hiện và PGS. TS. Hà Nam Khánh Giao chủ nhiệm của đề tài./.

Hồng Xuyến (Sở KH&CN Hậu Giang)


Đang online: 3
Hôm nay: 1799
Đã truy cập: 2298630
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.