Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Xét duyệt Dự án “Xây dựng mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật sản xuất bưởi Da xanh (Citrus maxima), bưởi Năm Roi (Citrus grandis), chanh không hạt (Citrus latifolia) đạt tiêu chuẩn xuất khẩu sang thị trường Châu Âu và truy xuất nguồn gốc theo công nghệ blockchain tại Hậu Giang”

Ngày 27-07-2021

Lúc 14 giờ, ngày 20 tháng 7 năm 2021 Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng KH&CN tư vấn giao trực tiếp nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025, Dự án “Xây dựng mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật sản xuất bưởi Da xanh (Citrus maxima), bưởi Năm Roi (Citrus grandis), chanh không hạt (Citrus latifolia) đạt tiêu chuẩn xuất khẩu sang thị trường Châu Âu và truy xuất nguồn gốc theo công nghệ blockchain tại Hậu Giang”. Dự án do ThS. Trần Bá Sơn làm chủ nhiệm và Hợp tác xã trái cây sinh học OCOP chủ trì thực hiện dự án bằng hình thức họp online.

Quang cảnh cuộc họp Hội đồng KH&CN bằng hình thức online

 Đây là dự án thuộc Danh mục đặt hàng các dự án thuộc Chương trình nông thôn miền núi ủy quyền địa phương quản lý, bắt đầu thực hiện từ năm 2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ.