Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Trao Giấy chứng nhận sản xuất Mít đạt tiêu chuẩn VietGAP

Ngày 19-01-2023

Vào ngày 11/01/2023, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học Công nghệ Hậu Giang đã phối hợp với các địa phương tổ chức buổi Lễ trao Giấy chứng nhận sản xuất Mít đạt tiêu chuẩn VietGAP trên địa bàn huyện Châu Thành, Châu Thành A, Phụng Hiệp và thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang.

Đại diện Ban chủ nhiệm dự án Trao Giấy chứng nhận VietGAP tại xã Đại Thành, Tp. Ngã Bảy