Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Tiêu dùng an toàn trong thời kỳ bình thường mới

Ngày 09-03-2022

 “Tiêu dùng an toàn trong thời kỳ bình thường mới”. Đây là Chủ đề ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2022 (15/3/2022) do Bộ Công Thương chọn. Với chủ đề này, Bộ Công thương kêu gọi, động viên, khuyến khích sự tham gia của các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và người tiêu dùng với các hoạt động liên quan nhằm nâng cao ý thức và bảo vệ người tiêu dùng trước những rủi ro, thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi và từng bước đưa Ngày Quyền của người tiêu dùng thành động lực và điểm nhấn quan trọng trong đời sống kinh tế xã hội, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh, tiêu dùng lành mạnh cho đất nước.