Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Tiêu chuẩn phục vụ các Mục tiêu phát triển bền vững (SDG) - Tầm nhìn chung cho một thế giới tốt đẹp hơn

Ngày 04-10-2022

Tiêu chuẩn quốc tế đã được lồng ghép vào các chính sách và quy định nhằm mục đích đảm bảo cho các sản phẩm, dịch vụ và hệ thống, đảm bảo chất lượng, an toàn và hiệu quả thâm nhập vào thị trường thúc đẩy kinh tế phát triển. Tính đến năm 2022 đã vừa tròn 52 năm. Ngày Tiêu chuẩn Thế giới là ngày hội của những người làm công tác tiêu chuẩn hóa trên toàn thế giới nhằm chia sẻ bí quyết, kinh nghiệm chuyên môn để xây dựng các tiêu chuẩn quốc tế, nhằm thúc đẩy thương mại, phổ biến các kiến thức và tiến bộ khoa học công nghệ.

“Tầm nhìn chung vì một thế giới tốt đẹp hơn”

Nguồn: https://vietq.vn/thong-diep-cua-ngay-tieu-chuan-the-gioi-nam-2022-d204360.html

      Mỗi năm, vào ngày 14 tháng 10, gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ là thành viên của ISO, IEC và ITU, trong đó có Việt Nam, cùng tổ chức kỷ niệm Ngày Tiêu chuẩn Thế giới với các hình thức phong phú đa dạng khác nhau. Đây là một cách để tri ân những nỗ lực hợp tác của hàng nghìn chuyên gia và các tổ chức trên toàn thế giới, là những người đã phát triển các thỏa thuận kỹ thuật tự nguyện được công bố thành tiêu chuẩn quốc tế. Từ năm 2021, ba tổ chức cùng thống nhất chủ đề “Tiêu chuẩn phục vụ cho các Mục tiêu phát triển bền vững (SDG) - Tầm nhìn chung cho một thế giới tốt đẹp hơn - Standards for SDGs - our shared vision for a better word”

Description: https://www.worldstandardsday.org/files/live/sites/wsd/files/resources/wsd-poster-square.png

Nguồn: https://www.worldstandardsday.org/prepare.html#rsrc-intro

      Tiêu chuẩn phục vụ cho các Mục tiêu phát triển bền vững (SDG) - Tầm nhìn chung cho một thế giới tốt đẹp hơn - Standards for SDGs - our shared vision for a better word là chủ đề của ngày tiêu chuẩn thế giới năm 2021. Chủ đề năm nay muốn nhấn mạnh, đề cao vai trò của tiêu chuẩn trong việc đóng góp các công cụ để đạt được các mục tiêu toàn cầu, là mục tiêu phổ quát được thiết kế nhằm chấm dứt đói nghèo, bảo vệ hành tinh và đảm bảo rằng tất cả mọi người được hưởng hòa bình và thịnh vượng vào năm 2030 ở mỗi quốc gia thành viên Liên hiệp quốc.

Trong thời gian qua, Hệ thống Tiêu chuẩn Việt Nam được phát triển theo hướng tăng cường hài hoà với tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực và tiêu chuẩn nước ngoài tiên tiến… đã góp phần quan trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, bảo đảm an toàn, nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hóa, dịch vụ, ngày càng khẳng định được vai trò, vị thế là một công cụ quản lý hiện đại, phù hợp với thông lệ quốc tế về quản lý sự phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, hỗ trợ các cơ quan quản lý nhà nước trong việc hoạch định, xây dựng, triển khai hiệu quả các chính sách công và các chương trình mục tiêu quốc gia.

      Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng và xã hội đòi hỏi sự hợp tác của nhiều đối tác nhà nước và tư nhân, đồng thời cần sử dụng các công cụ sẵn có, bao gồm cả tiêu chuẩn quốc tế và đánh giá sự phù hợp.

      Toàn bộ hệ thống tiêu chuẩn được xây dựng dựa trên sự cộng tác. Đó là minh chứng cho sức mạnh của sự hợp tác và niềm tin rằng chúng ta mạnh hơn tổng thể các bộ phận hợp thành. Bằng cách hợp tác cùng nhau, chúng ta đang trao quyền cho mọi người với những giải pháp để đối mặt trực tiếp với các thách thức về tính bền vững.

      Đại dịch COVID-19 là cuộc khủng hoảng toàn cầu ảnh hưởng đến mỗi người trên toàn thế giới, đã làm sâu sắc thêm tình trạng bất bình đẳng, gây ra tác động dai dẳng đến nền kinh tế, xã hội và sức khỏe của con người trong nhiều năm tới.  Do đó sự cần thiết phải giải quyết các Mục tiêu Phát triển Bền vững một cách bao trùm, nhằm củng cố các cộng đồng xã hội, làm cho chúng trở nên kiên cường hơn và công bằng hơn. Sứ mệnh khẳng định tầm quan trọng của các Mục tiêu Phát triển Bền vững để có thể gây dựng trở lại tốt đẹp hơn trước. Trong quá trình theo đuổi mục tiêu này, tiêu chuẩn càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết, đó  công cụ để tạo thuận lợi và giá trị gia tăng cho thương mại Quốc tế mở rộng được thị trường và giúp cho các tổ chức áp dụng đạt được niềm tin từ đối tác nâng cao sản xuất gắn với bảo vệ môi trường và người tiêu dùng hoặc điều kiện để gia nhập chuỗi cung ứng toàn cầu./.

 Thùy Dung (Chi cục TCĐLCL tỉnh Hậu Giang)


Đang online: 1
Hôm nay: 3283
Đã truy cập: 2060340
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.