Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Thông tin nhiệm vụ khoa học và công nghệ: Đề tài “Đầu tư vào Hậu Giang, hiện trạng và giải pháp đến năm 2025”

Ngày 03-06-2021

Thực hiện Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh. Nay, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang thông tin nhiệm vụ khoa học và công nghệ: Đề tài “Đầu tư vào Hậu Giang, hiện trạng và giải pháp đến năm 2025” do Tiến sĩ Trần Văn Dương làm Chủ nhiệm và Viện nghiên cứu Kinh tế làm tổ chức chủ trì. Thời gian dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu là tháng 6 năm 2021.                                                                  

1. Thông tin chung về nhiệm vụ

      - Đề tài “Đầu tư vào Hậu Giang, hiện trạng và giải pháp đến năm 2025”.

      - Tổng kinh phí thực hiện đề tài: 711.793.000 đồng (Bảy trăm mười một triệu bảy trăm chín mươi ba nghìn đồng). Trong đó,

      + Kinh phí từ ngân sách nhà nước: 711.793.000 đồng (Bảy trăm mười một triệu bảy trăm chín mươi ba nghìn đồng).

      + Kinh phí từ nguồn khác (đối ứng): 0 đồng.

      - Thời gian thực hiện: 17 tháng, bắt đầu từ tháng 02/2019 đến hết tháng 7/2020 và được gia hạn đến hết tháng 01/2021.

- Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Chủ nhiệm: TS. Trần Văn Dương

- Thành viên tham gia thực hiện đề tài:

      + TS, GVC. Nguyễn Quỳnh  Anh

      + TS, GVC. Dương Quốc Cường

      + TS, GVC. Nguyễn Thị Dung

      + TS, GVC. Lê Thị Thu Hà

      + TS, GVC. Nguyễn Đức Hoàng

      + TS, GVC. Tạ Duy Linh

+ ThS. Nguyễn Văn Thậm

      + PGS, TS. Nguyễn Văn Thiện

2. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu

- Thời gian: Tháng 6 năm 2021

- Địa điểm: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang

3. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

3.1. Về mức độ hoàn thành khối lượng công việc

Nội dung và sản phẩm đạt được theo yêu cầu đặt hàng:

- Báo cáo kết quả điều tra khảo sát;

- Báo cáo Chính sách thu hút đầu tư trong nước và ngoài nước vào tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2004-2018;

- Báo cáo Kinh nghiệm thu hút và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư trong nước và vốn FDI của một số tỉnh, thành trong cả nước - ứng dụng trong việc thu hút và sử dụng hiệu quả nguồn vốn của tỉnh Hậu Giang;

- Báo cáo tiềm năng và lợi thế tỉnh Hậu Giang trong bối cảnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long;

- Báo cáo tiêu chí và chỉ tiêu đánh giá hiệu quả chính sách thu hút vốn đầu tư trong nước và ngoài nước ở tỉnh Hậu Giang;

- Báo cáo đánh giá hiện trạng công nghệ theo các dự án đầu tư vào tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2004-2018;

- Báo cáo đánh giá hiện trạng đầu tư vào tỉnh Hậu Giang trong lĩnh vực sản xuất giai đoạn 2004-2018;

- Báo cáo đánh giá hiện trạng đầu tư vào tỉnh Hậu Giang trong lĩnh vực dịch vụ giai đoạn 2004-2018;

- Báo cáo đánh giá hiện trạng đầu tư vào tỉnh Hậu Giang trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2004-2018;

- Báo cáo đánh giá hiện trạng đầu tư vào tỉnh Hậu Giang trong lĩnh vực du lịch giai đoạn 2004-2018;

- Báo cáo đánh giá hiệu quả sử dụng vốn đầu tư của các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài đầu tư tại tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2004-2018;

- Báo cáo phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến thu hút vốn, công nghệ trong nước và nước ngoài vào tỉnh Hậu Giang trong lĩnh vực sản xuất, dịch vụ, nông nghiệp, nông thôn và du lịch;

- Báo cáo đánh giá chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư của tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2004-2018;

- Báo cáo mô hình lý thuyết và ứng dụng mô hình thu hút đầu tư phù hợp, khả thi nhằm thu hút vốn, công nghệ trong nước và nước ngoài, góp phần thúc đẩy phát triển – kinh tế - xã hội tỉnh Hậu Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030;

- Báo cáo lộ trình và biện pháp triển khai ứng dụng mô hình thu hút đầu tư phù hợp, khả thi nhằm thu hút vốn, công nghệ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hậu Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030;

- Báo cáo giải pháp triển khai thực hiện cơ chế chính sách ưu tiên, ưu đãi thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài vào các ngành, lĩnh vực mũi nhọn của tỉnh Hậu Giang;

- Báo cáo giải pháp quy hoạch, xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật đồng bộ;

- Báo cáo giải pháp nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư, thu hút đầu tư đa hình thức;

- Báo cáo giải pháp thu hút đầu tư trong lĩnh vực sản xuất, dịch vụ, nông nghiệp và du lịch;

- Mô hình thu hút đầu tư phù hợp, khả thi nhằm thu hút vốn, công nghệ trong nước và nước ngoài, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hậu Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030;

- Kỷ yếu Hội thảo khoa học về nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư vào tỉnh Hậu Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030;

- Báo cáo tổng kết đề tài;

- 02 bài báo: “Mô hình thu hút đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hậu Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030” đăng trên Tạp chí Sở hữu trí tuệ và Sáng tạo; “Hiện trạng và giải pháp thu hút đầu tư vào tỉnh Hậu Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030” đăng trên Bản tin khoa học và công nghệ tỉnh Hậu Giang.

3.2 Những đóng góp mới của đề tài

      Các kết quả nghiên cứu đều được trình bày dựa trên những luận cứ, luận chứng, số liệu và nguồn dẫn rõ ràng. Kết quả nghiên cứu phản ánh thực trạng đầu tư và những nổ lực trong cải thiện hiệu quả đầu tư trên địa bàn tỉnh.

      Các mô hình đề xuất thu hút đầu tư có triển vọng, tác động tích cực đến hoạt động thu hút đầu tư. Nếu được ứng dụng đầy đủ kết quả nghiên cứu sẽ góp phần cải thiện môi trường đầu tư tại tỉnh Hậu Giang.

3.3 Về hiệu quả của nhiệm vụ

a. Hiệu quả kinh tế

Kết quả nghiên cứu là luận cứ, để các nhà hoạch định chính sách trên địa bàn tỉnh đưa ra lộ trình và giải pháp cụ thể nhằm tận dụng nguồn vốn đầu tư hiệu quả, khai thác nguồn vốn đầu tư tiềm năm, thay đổi chính sách thu hút đầu tư, ưu đãi đầu tư.

b. Hiệu quả xã hội

    Đề tài làm rõ hơn một cách có hệ thống cơ sở lý luận, khái niệm, nội dung của pháp luật về đầu tư và ưu đãi, hỗ trợ đầu tư. Việc làm này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần nhận biết đầy đủ vai trò của pháp luật kinh tế trong điều kiện hội nhập quốc tế sâu, rộng như hiện nay.

      Trên cơ sở đánh giá tình hình thực thi pháp luật về đầu tư ở Hậu Giang, từ đó đề xuất phương hướng, nội dung nhằm góp phần hoàn thiện pháp luật Việt Nam phù hợp với các quy định của các hiệp định song phương, đa phương mà Việt Nam ký kết có liên quan đến vấn đề đầu tư và đặc thù của tỉnh Hậu Giang./.

                                                                         

                           Thu Hiền


Tin cùng chuyên mục

Đang online: 1
Hôm nay: 805
Đã truy cập: 533355
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.