Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Thông tin Đề tài “Xây dựng Đề án Khung bảo tồn nguồn gen cây trồng, vật nuôi tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030”

Ngày 16-01-2023

Thực hiện Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hậu Giang về việc quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh. Nay, Sở KH&CN Hậu Giang thông tin về Đề tài “Xây dựng Đề án Khung bảo tồn nguồn gen cây trồng, vật nuôi tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 do TS. Nguyễn Đắc Bình Minh làm chủ nhiệm và Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng chủ trì thực hiện đề tài. Đề tài dự kiến nghiệm thu trong tháng 02/2023.

Description: E:\irrd\locals\Hau Giang\De an Hau Giang\pictures\cà na.jpg

Nguồn gen Cà na

Description: E:\irrd\locals\Hau Giang\De an Hau Giang\pictures\xuyen tam lien 1.jpg

Nguồn gen Xuyên tâm liên