Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Thông Điệp ngày Tiêu chuẩn Thế giới năm 2021: Tiêu chuẩn phục vụ cho các mục tiêu phát triển bền vững

Ngày 12-10-2021

Hưởng ứng ngày Tiêu chuẩn thế giới 14/10/2021 “Tiêu chuẩn phục vụ cho các Mục tiêu phát triển bền vững (SDG) - Tầm nhìn chung cho một thế giới tốt đẹp hơn - Standards for SDGs - our shared vision for a better word”

      Tính đến năm 2021 đã vừa tròn 51 năm. Ngày Tiêu chuẩn Thế giới là ngày hội của những người làm công tác tiêu chuẩn hóa trên toàn thế giới nhằm chia sẻ bí quyết, kinh nghiệm chuyên môn để xây dựng các tiêu chuẩn quốc tế, nhằm thúc đẩy thương mại, phổ biến các kiến thức và tiến bộ khoa học công nghệ.

      Mỗi năm, vào ngày 14 tháng 10, gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ là thành viên của ISO, IEC và ITU, trong đó có Việt Nam, cùng tổ chức kỷ niệm Ngày Tiêu chuẩn Thế giới với các hình thức phong phú đa dạng khác nhau. Đây là một cách để tri ân những nỗ lực hợp tác của hàng nghìn chuyên gia và các tổ chức trên toàn thế giới, là những người đã phát triển các thỏa thuận kỹ thuật tự nguyện được công bố thành tiêu chuẩn quốc tế.

WebsiteDescription automatically generated with medium confidence

Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

      Tiêu chuẩn phục vụ cho các Mục tiêu phát triển bền vững (SDG) - Tầm nhìn chung cho một thế giới tốt đẹp hơn - Standards for SDGs - our shared vision for a better word là chủ đề của ngày tiêu chuẩn thế giới năm 2021. Chủ đề năm nay muốn nhấn mạnh, đề cao vai trò của tiêu chuẩn trong việc đóng góp các công cụ để đạt được các mục tiêu toàn cầu, là mục tiêu phổ quát được thiết kế nhằm chấm dứt đói nghèo, bảo vệ hành tinh và đảm bảo rằng tất cả mọi người được hưởng hòa bình và thịnh vượng vào năm 2030 ở mỗi quốc gia thành viên Liên hiệp quốc.

      Để đạt được các Mục tiêu này đòi hỏi sự hợp tác của nhiều đối tác nhà nước và tư nhân, đồng thời cần sử dụng các công cụ sẵn có, bao gồm cả tiêu chuẩn quốc tế và đánh giá sự phù hợp.

      Toàn bộ hệ thống tiêu chuẩn được xây dựng dựa trên sự cộng tác. Đó là minh chứng cho sức mạnh của sự hợp tác và niềm tin rằng chúng ta mạnh hơn tổng thể các bộ phận hợp thành. Bằng cách hợp tác cùng nhau, chúng ta đang trao quyền cho mọi người với những giải pháp để đối mặt trực tiếp với các thách thức về tính bền vững.

      Trong bối cảnh dịch COVID-19 khó khăn, căng thẳng chung toàn cầu hiện nay cho thấy sự cần thiết phải giải quyết các Mục tiêu Phát triển Bền vững một cách bao trùm, nhằm củng cố các cộng đồng xã hội, làm cho chúng trở nên kiên cường hơn và công bằng hơn. Sứ mệnh khẳng định tầm quan trọng của các Mục tiêu Phát triển Bền vững để có thể gây dựng trở lại tốt đẹp hơn trước. Trong quá trình theo đuổi mục tiêu này, tiêu chuẩn càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết./.

Thùy Dung


Đang online: 1
Hôm nay: 2202
Đã truy cập: 956592
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.