Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Thông báo: đăng ký tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2021

Ngày 09-03-2021

Nhằm giúp các công ty/doanh nghiệp có thể học hỏi, đánh giá một cách toàn diện hoạt động sản xuất kinh doanh của mình từ đó tìm ra những lĩnh vực cải tiến chất lượng, nâng cao uy tín thương hiệu và sức cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu hội nhập với nền kinh tế của thế giới. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) kính mời các Công ty/doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) năm 2021 Các công ty/doanh nghiệp đăng ký tham dự GTCLQG năm 2021 đến ngày 15/4/2021.

(GTCLQG được quy đinh theo Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá và Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá. GTCLQG là hoạt động lớn trong phong trào năng suất chất lượng và được tổ chức hàng năm cho tất cả các loại hình doanh nghiệp do Thủ tướng Chính phủ tặng nhằm tôn vinh, khen thưởng cho các doanh nghiệp Việt Nam có thành tích xuất sắc về chất lượng, hoạt động sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả cao, duy trì và cải tiến hiệu quả các hệ thống quản lý chất lượng, đóng góp tích cực cho cộng đồng và xã hội.

Các công ty/doanh nghiệp đạt GTCLQG sẽ được phép thông báo, tuyên truyền, đồng thời quảng bá thương hiệu trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc các hình thức giới thiệu khác về doanh nghiệp và được sử dụng biểu trưng (lôgô) của GTCLQG trên sản phẩm, ấn phẩm của mình. Từ GTCLQG, các công ty/doanh nghiệp có thể tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương của khu vực theo đề nghị của Hội đồng Quốc gia.

Các công ty/doanh nghiệp gửi bản đăng ký theo địa chỉ sau:

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang (thông qua Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng)

Số 07, Điện Biên Phủ, KV4, phường 5, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Điện thoại:   0293.3877300 / 0293.3876200;    Fax:   0293.3876200.

Email: nhandh.skhcn@haugiang.gov.vn

Khi tham gia GTCLQG các công ty/doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ viết báo cáo tham dự GTCLQG năm 2021.

Để đảm bảo tiến độ chung của GTCLQG năm 2021 theo Kế hoạch của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ theo Công văn số 159/TĐC-TCCL ngày 19/01/2021 về kế hoạch hoạt động GTCLQG năm 2021. Đề nghị các công ty/doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu đăng ký tham gia GTCLQG năm 2021 theo thời gian như sau:

      - Các công ty/doanh nghiệp đăng ký tham dự GTCLQG năm 2021 đến ngày 15/4/2021 (theo mẫu Bản đăng ký đính kèm và hồ sơ tham gia).

- Các công ty/doanh nghiệp nộp hồ sơ tham dự GTCLQG năm 2021 trước ngày 30/4/2021.

 Muốn biết thêm các thông tin về GTCLQG có thể truy cập trên Website: www.giaithuong.org.vn.

Đính kèm

Hùng Nhân (Chi cục TĐC)


Đang online: 3
Hôm nay: 4027
Đã truy cập: 970192
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.