Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Thông báo: Mời tham gia Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn Hậu Giang năm 2022

Ngày 06-06-2022

Nhằm phát huy kết quả đạt được, nhất là ngày càng nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp trong tỉnh, Sở KH&CN kính mời các doanh, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh tham gia Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2022”, nội dung cụ thể như sau:

1/ Đối tượng tham gia Dự án:

      Các doanh nghiệp (kể cả Hợp tác xã) sản xuất các sản phẩm công nghiệp được xác định giữ vai trò đột phá trong quá trình phát triển như công nghiệp chế biến (chế biến rau quả, thủy sản…); công nghiệp chế tạo (ngành cơ khí chế tạo phục vụ sản xuất nông nghiệp và thủy sản...); sản xuất hàng hóa nông sản chủ lực của tỉnh; quần áo may sẵn, giày da, hàng tiêu dùng…

      2/ Nội dung hỗ trợ doanh nghiệp:

Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh, mức hỗ trợ như sau:

- Chi hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến như: ISO 9001, 14000, 22000, 50001, 17025, SA 8000, HACCP…; áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa; áp dụng thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP), Thực hành nông nghiệp tốt toàn cầu (GlobalGap), thực hành sản xuất nông nghiệp hữu cơ, năng suất xanh; chứng nhận hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa: Mức chi hỗ trợ 50% kinh phí thực hiện và tối đa không quá 65.000.000 đồng/hệ thống/doanh nghiệp/năm (tối đa không quá 35.000.000 đồng đối với tư vấn xây dựng hệ thống, 30.000.000 đồng đối với đánh giá chứng nhận).

- Chi hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng các công cụ cải tiến năng suất chất lượng (Kaizen, 5S, Six Sigma các công cụ thống kê…), công cụ cải tiến năng suất chất lượng đặc thù của ngành, lĩnh vực, tiêu chuẩn về hệ thống quản lý mới được công bố: Mức chi hỗ trợ 50% kinh phí thực hiện và tối đa không quá 50.000.000 đồng/công cụ/doanh nghiệp/năm.

- Chi hỗ trợ doanh nghiệp chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn nước ngoài, quy chuẩn kỹ thuật: Mức chi hỗ trợ 50% kinh phí thực hiện chứng nhận sản phẩm, hàng hóa và tối đa không quá 5.000.000 đồng/sản phẩm.

- Chi hỗ trợ doanh nghiệp tham gia Giải thưởng Chất lượng quốc gia: Mức chi hỗ trợ 50% kinh phí thực hiện nhưng tối đa không quá 15.000.000 đồng/năm đối với doanh nghiệp tham gia và đạt Giải thưởng Chất lượng quốc gia do Thủ tướng Chính phủ trao tặng.

- Tổ chức 1 khóa  đào tạo chuyên gia đạt trình độ chuyên gia tư vấn về hệ thống quản lý chất lượng, năng suất chất lượng.

- Tổ chức 1 khóa đào tạo kiến thức về truy xuất nguồn gốc, các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến như ISO 9001, 14000, 22000, 50001, 17025, SA 8000, HACCP… cho doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh.

3/ Điều kiện tham gia Chương trình NSCL:

- Doanh nghiệp tham gia Chương trình phải có bảng đăng ký và cam kết tham gia Chương trình (theo mẫu).

- Thời gian thực hiện Chương trình NSCL: từ năm 2021 đến năm 2030.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn được tham gia các khóa đào tạo, hội nghị, hội thảo về năng suất chất lượng.

      Để đăng ký tham gia Chương trình NSCL, các doanh nghiệp vui lòng liên hệ: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang (thông qua Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng).

Địa chỉ: Số 7, đường Điện Biên Phủ, Khu vực 4, Phường 5, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Điện thoại:        0293.3877300/0907.258085    

Fax: 0293.3877400.    Email: nhandh.skhcn@haugiang.gov.vn

Đính kèm: Phiếu đăng ký tham gia Chương trình NSCL

Hùng Nhân (Chi cục TCĐLCL Hậu Giang)


Đang online: 2
Hôm nay: 3138
Đã truy cập: 2316454
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.