Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Thị xã Long Mỹ: Kiểm tra các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn

Ngày 02-11-2021

Nhằm kiểm tra tình hình chấp hành những quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu của thương nhân trên địa bàn. Từ ngày 27-28/10/2021, Phòng Kinh tế thị xã Long Mỹ phối hợp cùng với Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh Hậu Giang tiến hành kiểm tra các công ty kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thị xã Long Mỹ.

Cụ thể, đoàn đã tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn như: Công ty TNHH Thương Mại xăng dầu Thanh Ngọc, Công ty TNHH MTV xăng dầu Hồng Quân 16, Cửa hàng xăng dầu Anh Phát.

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra liên ngành đã tiến hành kiểm tra các nội dung như sau: Thủ tục pháp lý tương ứng với loại hình kinh doanh xăng dầu, các điều kiện kinh doanh xăng dầu theo quy định; Các điều kiện về đo lường chất lượng theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ về đo lường chất lượng trong kinh doanh xăng dầu,…

Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc chấp hành quy định của cơ sở kinh doanh xăng dầu

Qua buổi kiểm tra đa số các thương nhân kinh doanh xăng dầu đều chấp hành tốt những quy định về kinh doanh xăng dầu, tuy nhiên cũng còn một số ít thương nhân còn thiếu một số giấy tờ cần thiết và được đoàn kiểm tra nhắc nhở bổ sung. Thông qua công tác kiểm tra nhằm tuyên truyền, hướng dẫn các thương nhân kinh doanh xăng dầu chấp hành nghiêm những quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh. Đồng thời xử lý nghiêm đối với những hành vi vi phạm pháp luật./.

                                                                         Mộng Thu - PKT thị xã Long Mỹ