Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Tập huấn “Hướng dẫn thực hành canh tác mít theo tiêu chuẩn VietGAP tại huyện Châu Thành A”

Ngày 25-10-2021

Ngày 21 tháng 10 năm 2021, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học Công nghệ Hậu Giang tổ chức lớp tập huấn nhằm giới thiệu và hướng dẫn nông hộ thực hành canh tác mít theo tiêu chuẩn VietGAP tại huyện Châu Thành A. Lớp tập huấn nằm trong khuôn khổ dự án “Xây dựng mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật trồng mít (Artocarpus heterophyllus Lamk.) đạt tiêu chuẩn VietGAP và truy xuất nguồn gốc theo công nghệ Blockchain tại tỉnh Hậu Giang”.

Báo cáo viên trình bày tại buổi tập huấn

Quang cảnh buổi tập huấn

Tại huyện Châu Thành A, Ban chủ nhiệm dự án triển khai thực hiện nội dung xây dựng mô hình canh tác mít đạt tiêu chuẩn VietGAP quy mô xây dựng là 15 ha với 15 nông hộ tham dự. Qua tập huấn, nông hộ được giới thiệu các quy định bắt buộc, cách thực hiện các biện pháp canh tác và hoàn thiện cơ sở vật chất đáp ứng tiêu chuẩn VietGAP. Song song đó, Ban chủ nhiệm dự án cũng khuyến cáo một số biện pháp canh tác và phòng trừ sâu bệnh trong diễn biến mùa mưa đến nông hộ trong và ngoài dự án, để có những biện pháp phòng trừ hiệu quả.