Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

THÔNG BÁO: tiếp nhận đề xuất, đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN năm 2022

Ngày 31-05-2021

Nhằm xây dựng Danh mục nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ (đề tài, dự án…) năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang xin trân trọng Thông báo tiếp nhận đề xuất, đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) năm 2022. Thời gian tiếp nhận đề xuất, đề xuất đặt hàng từ ngày ra Thông báo đến hết ngày 30 tháng 7 năm 2021.

1. Thời gian tiếp nhận đề xuất, đề xuất đặt hàng

Từ ngày ra Thông báo đến hết ngày 30 tháng 7 năm 2021 (Những đề xuất, đề xuất đặt hàng gửi sau ngày 30 tháng 7 năm 2021 sẽ được tiếp nhận và đưa vào danh mục sơ bộ nhiệm vụ KH&CN năm 2023 (trừ các trường hợp có tính khẩn cấp, đặc biệt quan trọng nhằm giải quyết yêu cầu của tỉnh về an ninh, quốc phòng, thiên tai, dịch bệnh và phát triển KH&CN).

2. Yêu cầu đối với nhiệm vụ KH&CN năm 2022

- Nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh phải thực hiện theo hình thức đặt hàng (có địa chỉ ứng dụng, ưu tiên các nhiệm vụ có sự tham gia của doanh nghiệp trong tỉnh).

- Có tính cấp thiết cao hoặc tầm quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh.

- Không trùng lặp về nội dung với các nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước đã và đang thực hiện tại tỉnh.

2.1. Đề tài trong lĩnh vực khoa học công nghệ và kỹ thuật

- Công nghệ hoặc sản phẩm khoa học công nghệ dự kiến: Tạo sự chuyển biến về năng suất, chất lượng, hiệu quả nhưng chưa được nghiên cứu, ứng dụng ở tỉnh; được hoàn thành ở dạng mẫu và sẵn sàng chuyển sang giai đoạn sản xuất thử nghiệm.

- Có phương án khả thi để phát triển công nghệ hoặc sản phẩm KH&CN trong giai đoạn sản xuất thử nghiệm.

2.2. Đối với đề tài trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn

Kết quả đảm bảo tạo ra được luận cứ khoa học, giải pháp kịp thời cho việc giải quyết vấn đề thực tiễn trong hoạch định và thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, pháp luật của Nhà nước.

2.3. Đối với đề tài trong các lĩnh vực khác

Sản phẩm KH&CN đảm bảo tính mới, có ý nghĩa đối với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng và an sinh xã hội của tỉnh.

2.4. Yêu cầu riêng đối với dự án

- Công nghệ hoặc sản phẩm khoa học và công nghệ có khả năng ứng dụng hoặc có xuất xứ từ kết quả nghiên cứu của đề tài nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ đã được hội đồng khoa học và công nghệ đánh giá, nghiệm thu và kiến nghị triển khai áp dụng hoặc là kết quả khai thác sáng chế hoặc giải pháp hữu ích;

- Công nghệ hoặc sản phẩm KH&CN dự kiến đảm bảo tính ổn định ở quy mô sản xuất loạt nhỏ và có tính khả thi trong ứng dụng hoặc phát triển sản phẩm ở quy mô sản xuất hàng loạt;

- Có khả năng huy động được nguồn kinh phí để thực hiện thông qua sự cam kết hợp tác với doanh nghiệp hoặc tổ chức, cá nhân có nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước.

3. Định hướng một số nhiệm vụ KH&CN trọng tâm năm 2022

- Nghiên cứu, ứng dụng các giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản thích ứng với hạn, mặn. Trong đó, ưu tiên phát triển các giống có phẩm chất cao phù hợp với điều kiện khí hậu, thời tiết, đất đai, nguồn nước tại từng vùng, tiểu vùng trên địa bàn tỉnh; nghiên cứu cải thiện, nâng cao chất lượng các giống nông sản chủ lực, tiềm năng phát triển của tỉnh Hậu Giang.

- Ứng dụng, phát triển công nghệ cao, công nghệ chủ chốt của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4; Hoàn thiện, cải tiến quy trình sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh của các nông sản chủ lực, tiềm năng phát triển của tỉnh; áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến, theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam và quốc tế nhằm phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Ưu tiên các nhiệm vụ có sự tham gia của doanh nghiệp, hợp tác xã trong tỉnh với vai trò là hạt nhân trong chuỗi giá trị sản xuất hàng hóa.

- Quản lý, truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông, thủy sản trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, các giải pháp kỹ thuật nhằm đảm bảo khả năng tương tác, trao đổi, kết nối dữ liệu truy xuất nguồn gốc với Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia.

- Nghiên cứu khoa học, phát triển, ứng dụng công nghệ tiên tiến vào chế biến, kinh doanh các sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh; xây dựng và nhân rộng mô hình HTX ứng dụng công nghệ cao liên kết sản xuất, kinh doanh theo chuỗi giá trị.

- Chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật về xử lý ô nhiễm môi trường ở các trang trại chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; thực hiện các biện pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính thông qua ứng dụng các giải pháp công nghệ trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; công nghệ xử lý và tái sử dụng phụ phẩm, chất thải trong sản xuất nông nghiệp; các giải pháp phòng chống sạt lở ven sông.

- Xây dựng các mô hình công nghệ mới sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và tổ chức nhân rộng trên địa bàn tỉnh.

- Nghiên cứu phát triển về giáo dục, y tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế nhằm phục vụ phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của tỉnh, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, đảm bảo an ninh, quốc phòng ở địa phương.

4. Mẫu Đề xuất, Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN năm 2022

- Đề xuất của các nhà khoa học, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh - Mẫu số 01.

- Đề xuất đặt hàng của các Sở, ban ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp, HTX trong tỉnh - Mẫu số 2 và Mẫu số 3 (không trực tiếp nghiên cứu, đề xuất đặt hàng để các nhà khoa học nghiên cứu sau đó tiếp nhận ứng dụng vào thực tế).

Các đề xuất, đề xuất đặt hàng xin gửi về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang chậm nhất là ngày 30 tháng 7 năm 2021 theo địa chỉ: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang, số 07, đường Điện Biên Phủ, P.5, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Chi tiết xin liên hệ: Phòng Quản lý Khoa học Công nghệ và Chuyên ngành, ĐT: 0293 3582 686, DĐ: 0989 973 169./.

Đính kèm: Mẫu 01

Mẫu 02

Mẫu 03

Chí Cường


Tin cùng chuyên mục

Đang online: 1
Hôm nay: 884
Đã truy cập: 533434
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.