Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

THÔNG BÁO: Tuyển dụng viên chức năm 2016

Ngày 13-04-2020

THÔNG BÁO: Tuyển dụng viên chức năm 2016                                 

 Thực hiện Quyết định số 366/QĐ-SNV ngày 30 tháng 9 năm 2016 của Sở Nội vụ Hậu Giang về phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2016 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang; Kế hoạch số 16/KH-SKHCN ngày 14 tháng 9 năm 2016 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc tuyển dụng viên chức năm 2016. Sở Khoa học và Công nghệ Hậu Giang thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 03/10/2016 đến hết ngày 26/10/2016 (trong giờ hành chính vào các ngày làm việc).

1. Tiêu chuẩn và điều kiện đăng ký dự tuyển

a) Người có đủ điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Tốt nghiệp Thạc sỹ hệ chính quy tại nước ngoài, chuyên ngành Vi sinh vật học đạt từ loại khá trở lên; Có chứng chỉ IELS 6.1 ngoại ngữ hoặc tương đương trở lên và chứng chỉ A tin học trở lên.

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đơn đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

- Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ

b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

2. Chỉ tiêu tuyển dụng và hồ sơ đăng ký dự tuyển

a) Chỉ tiêu tuyển dụng:

- Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 biên chế.

- Vị trí việc làm cần tuyển dụng 01 chuyên viên nghiên cứu vi sinh vật -  phòng Nghiên cứu và Ứng dụng Chuyển giao công nghệ, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KHCN Hậu Giang.

b) Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức

- Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ);

- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm kết quả học tập, điểm thi tốt nghiệp (điểm đề tài tốt nghiệp) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Các văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được chứng thực dịch thuật sang tiếng Việt;

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền từ cấp huyện trở lên cấp trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

- 02 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận.

3. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển bằng hình thức phỏng vấn.

4. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 03/10/2016 đến hết ngày 26/10/2016 (trong giờ hành chính vào các ngày làm việc).

5. Địa điểm nộp hồ sơ:

Nộp trực tiếp tại Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KHCN Hậu Giang

Địa chỉ: Đường 14, Võ Văn Kiệt, P5, TP. Vị Thanh, Hậu Giang.

Điện thoại/Fax: 0711.3870561

Thông báo tuyển dụng viên chức và danh sách người đủ điều kiện dự tuyển; thời gian tổ chức phỏng vấn; kết quả xét tuyển, danh sách người trúng tuyển sẽ thông báo trên Trang Thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ Hậu Giang và niêm yết tại trụ sở Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KHCN Hậu Giang.

Hồ sơ không trúng tuyển sẽ không trả lại.

Sở Khoa học và Công nghệ Hậu Giang xin trân trọng thông báo./.

Ngọc Phú

 

 

 


Đang online: 1
Hôm nay: 1366
Đã truy cập: 2078938
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.