Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Phụng Hiệp: Mở rộng vùng nguyên liệu khóm MD2 lên 2.000ha

Ngày 18-04-2022

Sau hơn 3 năm xuất hiện ở huyện Phụng Hiệp, cây khóm MD2 đang dần chứng minh là loại cây trồng giúp người dân cải thiện kinh tế. Chính vì thế trong thời gian tới huyện Phụng Hiệp sẽ phối hợp với công ty WestFood mở rộng vùng nguyên liệu khóm lên 2.000ha.