Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Phát động Cuộc thi "Sáng kiến vì Cộng đồng" lần thứ IV

Ngày 26-05-2021

Nhằm tìm ra những sáng kiến, ý tưởng, những dự án sáng tạo góp phần giải quyết các vấn đề cộng đồng, xã hội, góp phần thúc đẩy và phát huy vai trò, đóng góp của quần chúng nhân dân đặc biệt là thế hệ trẻ tham gia các hoạt động phát triển cộng đồng, giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng nét đẹp văn hóa cho mỗi công dân Việt Nam có trách nhiệm với các vấn đề xã hội của đất nước, cùng đóng góp vào sự phát triển bền vững chung của đất nước. Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp tổ chức Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ IV. Thời gian đăng ký đến hết ngày 31/12/2021.

Ảnh minh họa

I. Đối tượng tham gia

- Các tổ chức, cơ quan, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương quan tâm tới các hoạt động cộng đồng và có ý tưởng sáng tạo cho các hoạt động vì cộng đồng;

- Các Tập đoàn, Tổng Công ty, doanh nghiệp nhà nước và các doanh nghiệp thuộc 4 loại hình doanh nghiệp (doanh nghiệp tư nhân; công ty TNHH; công ty cổ phần; công ty hợp danh) theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, đã và đang triển khai những sáng kiến, những ứng dụng sáng tạo nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp theo xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, đồng thời mang lại những giá trị tích cực vì cộng đồng;

- Các đối tượng cá nhân không giới hạn độ tuổi, có ý tưởng sáng tạo hướng tới những giá trị vì cộng đồng;

- Các tổ chức trong và ngoài nước có văn phòng đại diện hoạt động tại Việt Nam hoặc nước ngoài quan tâm tới các hoạt động cộng đồng và có ý tưởng sáng tạo cho các hoạt động đóng góp vì cộng đồng;

- Thành viên Ban Tổ chức và những bộ phận cán bộ trực tiếp tham gia vào quá trình tổ chức cuộc thi không được tham gia thi.

- Mỗi cá nhân, đơn vị có thể gửi một hoặc nhiều sáng kiến dự thi.

II. Nội dung và hình thức tham dự

1. Nội dung

- Chủ đề dự thi sáng kiến vì cộng đồng đa dạng và không giới hạn các lĩnh vực, bao gồm: Giáo dục, y tế, sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường, giao thông - vận tải, khoa học và công nghệ, du lịch, xóa đói giảm nghèo, văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới...

- Các dự án dự thi phải thể hiện được các ý tưởng sáng tạo, sáng kiến cụ thể nhằm giải quyết các vấn đề cộng đồng, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng và xã hội;

- Các sáng kiến dự thi cần làm rõ kế hoạch hoạt động, kế hoạch tài chính.

2. Hình thức tham dự

- Dự án tham gia được trình bày bằng tiếng Việt, phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 14.

- Khuyến khích dự án tham gia dự thi cung cấp các thông tin và tài liệu (hình ảnh, video clip...) liên quan, giúp làm rõ dự án. Các thông tin này gửi bằng hình thức đính kèm tài liệu trực tiếp với dự án dự thi trên Website và hòm thư của chương trình, hoặc dẫn đường link đến các trang có lưu trữ tài liệu trên mạng.

3. Tiêu chí đánh giá

Tiêu chí đánh giá các dự án tham dự như sau (thang điểm: 100 điểm) dựa vào Tính khả thi, Tính phát triển, Tính bền vững và khả năng nhân rộng,…

- Đối tượng tác động và kết quả mong đợi: 25 điểm;

- Tính khả thi: 20 điểm;

- Tính phát triển: 10 điểm;

- Tính sáng tạo: 10 điểm;

- Tính bền vững và khả năng nhân rộng: 15 điểm;

- Hiệu quả chi phí: 10 điểm;

- Năng lực của đơn vị triển khai: 10 điểm;

Ngân sách thực hiện dự án phù hợp với nguồn lực của tổ chức và các khoản tài trợ trực tiếp.

III. Thể thức tiến hành

1. Cách thức tham dự

Các dự án tham gia cuộc thi được gửi Ban Tổ chức qua hệ thống website và/hoặc bản in gửi về Ban Tổ chức chương trình, cụ thể như sau:

1.1- Gửi qua website:

Hồ sơ được gửi qua website chương trình tại địa chỉ: www.sangkienvicongdong.vn các bước như sau:

+ Bước 1: tải “Bản đăng ký tham gia”

+ Bước 2: điền thông tin vào “Bản đăng ký tham gia”

+ Bước 3: gửi “Bản đăng ký tham gia” và các tài liệu khác: video, thiết kế đồ họa, ảnh chụp… (nếu có).

1.2- Gửi bản in:

+ Bước 1: tải và in “Bản đăng ký tham gia” trên website chương trình: www.sangkienvicongdong.vn

+ Bước 2: điền thông tin vào “Bản đăng ký tham gia”

+ Bước 3: gửi “Bản đăng ký tham gia” và các tài liệu khác: video, thiết kế đồ họa, ảnh chụp… (nếu có) về Phòng Truyền thông, Ban Thư ký - Tạp chí Cộng sản, số 28 Trần Bình Trọng, Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Ngoài phong bì ghi rõ: "Tham gia Cuộc thi sáng kiến vì cộng đồng".

2. Thời gian đăng ký

Từ 15/4/ 2021 đến hết ngày 31/12/2021

3. Các giai đoạn của cuộc thi

- Giai đoạn 1:

Gửi sáng kiến tham gia 15/4/2021 đến 31/12/2021

Các tác giả và nhóm dự thi gửi sáng kiến như Mục 3: "Hướng dẫn tham gia". Sau khi gửi sáng kiến tham gia, tên các sáng kiến sẽ được cập nhật lên website và kết quả sau vòng một sẽ được thông báo đến các nhóm thi.

- Giai đoạn 2: xét chọn từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/3/2022

+ Thành lập Hội đồng sơ tuyển để xét chọn tuyên dương, trao giải sáng kiến để tôn vinh tại Lễ tổng kết. Quá trình đánh giá xét duyệt chặt chẽ với sự tham gia của nhiều chuyên gia trong các lĩnh vực xã hội. Thành viên hội đồng bao gồm đại diện lãnh đạo các cơ quan, các nhà chuyên môn, đại diện các tổ chức Chính phủ, phi Chính phủ, doanh nghiệp...

- Giai đoạn 3: tổ chức hội thảo, Lễ tuyên dương, Lễ tổng kết (Lễ trao giải). Dự kiến trong tháng 5/2022.

+ Các sáng kiến xuất sắc nhất sẽ thuyết trình về ý tưởng và chi tiết triển khai với Ban Giám khảo và trong buổi Hội Thảo. Ban Tổ chức sẽ hỗ trợ chi phí di chuyển đối với các tác giả hoặc nhóm dự thi ngoài khu vực TP. Hà Nội.

+ Lễ trao giải sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài truyền hình Việt Nam.

VI. Cơ cấu giải thưởng và hình thức khen thưởng

1. Cơ cấu giải thưởng

Gồm có 2 loại giải thưởng:

- 01 hệ thống giải “Sáng kiến về Khoa học - Kỹ thuật”;

- 01 hệ thống giải “Sáng kiến về tác nghiệp quản lý”.

Mỗi loại sẽ có: 01 Giải A, 02 Giải B, 03 Giải C và 05 Giải Khuyến khích.

(Số lượng giải thưởng có thể thay đổi căn cứ trên chất lượng thực tế dự án tham gia. Trong trường hợp có dự án đặc biệt xuất sắc, Ban tổ chức có thể trao giải đặc biệt, trị giá giải thưởng do Ban Tổ chức quyết định).

2. Hình thức khen thưởng và giá trị giải thưởng

a) Hình thức khen thưởng: Bằng khen của Ban Tổ chức và Kỷ niệm chương của Chương trình.

b) Giá trị giải thưởng: tiền mặt, mỗi giải cụ thể như sau:

* Giải A: 50.000.000 đồng/giải (Năm mươi triệu đồng).

* Giải B: 35.000.000 đồng/giải (Ba mươi lăm triệu đồng).

* Giải C: 25.000.000 đồng/giải (Hai mươi lăm triệu đồng).

* Giải Khuyến khích: 10.000.000 đồng/giải (Mười triệu đồng).

Ngoài ra, các dự án đoạt giải có thể được nhận các hiện vật khác (nếu có) và khoản kinh phí tài trợ triển khai thực hiện dự án dưới sự giám sát của Ban Tổ chức (nếu Ban Tổ chức kêu gọi được nguồn kinh phí hỗ trợ dự án)./.

Đính kèm: Mẫu Thuyết minh

Ngọc Triều


Tin cùng chuyên mục

Đang online: 1
Hôm nay: 842
Đã truy cập: 533392
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.