Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Nông nghiệp Phụng Hiệp thay đổi nhờ Nghị quyết 120/NQ-CP

Ngày 23-11-2021

Ngày 17/11/2017, Thủ tướng Chính Phủ ban hành nghị quyết 120/NQ-CP về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu. Nghị quyết đã có ý nghĩa đặc biệt và tác động tích cực đời sống sản xuất, tư duy phát triển nông nghiệp, thích ứng với biến đổi khí hậu của người dân ở Hậu Giang. Đối với huyện Phụng Hiệp sau 3 năm triển khai, Nghị quyết “thuận thiên” này cũng đã góp phần tạo sự chuyển biến rõ nét tới nền nông nghiệp của huyện, nhiều loại cây trồng vật nuôi đã phát triển ổn định trước tác động của biến đổi khí hậu.

Sản xuất 2 vụ lúa 1 vụ cá trong năm dần trở thành tập quán sản xuất của người dân xã Phương Bình

Theo tinh thần của Nghị quyết 120, ngành nông nghiệp huyện Phụng Hiệp chuyển đổi cơ cấu, phát triển cây trồng, vật nuôi ngày càng phù hợp với điều kiện tự nhiên của tỉnh. Cơ cấu kinh tế nông nghiệp chuyển dịch theo định hướng thủy sản - trái cây - lúa gạo.  Hiện toàn huyện có nhiều mô hình sản xuất theo chuỗi liên kết chuỗi như: lúa-sen, lúa-cá. Các mô hình này giảm bớt rủi ro do thời tiết và thị trường. Lợi nhuận tăng thêm nhờ vật nuôi xen canh đạt từ 10 tới 30 triệu đồng/ha mỗi vụ.

Ông Trần Trung Tính, Trưởng trạm Khuyến nông và Dịch vụ Nông nghiệp huyện Phụng Hiệp cho biết: “Hiện nay nhiều khu vực trong huyện Phụng Hiệp người dân đã bỏ vụ lúa Thu Đông để chuyển sang nuôi cá ruộng. Mô hình này ngoài việc cho hiệu quả về kinh tế còn góp phần cải tạo đất giúp cho vụ Đông Xuân tiếp theo cho hiệu cao”.