Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Nhiều đề tài, dự án khoa học và công nghệ sẽ được triển khai

Ngày 30-11-2021

Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tiến hành xét duyệt thuyết minh, tuyển chọn các tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện những đề tài, dự án là nhiệm vụ KHCN của tỉnh năm 2021. Các bản thuyết minh đã cho thấy tâm huyết của nhóm nghiên cứu và triển vọng đóng góp của các đề tài, dự án cho sự phát triển của tỉnh.

Description: z2767305638757_93fbf058c9f4730c2df81afe251a0044

Hội đồng KH&CN đánh giá hồ sơ tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN

Từ đầu năm 2021, Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh đã chọn 11 nhiệm vụ đưa vào danh mục thực hiện trong năm 2021 và 01 nhiệm vụ bổ sung. Ngay sau đó, Sở KHCN đã thông báo tuyển chọn các tổ chức, cá nhân đăng ký chủ trì thực hiện các đề tài, dự án này. Với 12 nhiệm vụ, Sở giao trực tiếp cá nhân, chủ trì 01 nhiệm vụ, còn lại 11 nhiệm vụ đã nhận được 23 hồ sơ đăng ký. Trung bình, mỗi nhiệm vụ có 2 hồ sơ. Đặc biệt, một số nhiệm vụ có đến 3 hồ sơ, như: “Nghiên cứu quy trình công nghệ chế biến đa dạng hóa các sản phẩm từ nguồn nguyên liệu mít trên địa bàn tỉnh Hậu Giang”; “Xây dựng thí điểm mô hình du lịch cộng đồng gắn với Chương trình OCOP ở tỉnh Hậu Giang”; “Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ công chức cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030”; “Xây dựng mô hình sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao theo hướng hữu cơ tại Khu Nông nghiệp Ứng dụng Công nghệ cao Hậu Giang”. Qua đó, thấy được sự quan tâm, mong muốn đóng góp của các tổ chức, cá nhân vào hoạt động nghiên cứu khoa học của tỉnh.

Để tìm ra các tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện các đề tài, dự án, Sở KHCN tỉnh đã tiến hành tổ chức các hội đồng KHCN để xét duyệt thuyết minh, tư vấn, tuyển chọn những tổ chức, cá nhân có đủ năng lực, trình độ nghiên cứu, có điều kiện phù hợp để thực hiện. Đến nay, Sở KH&CN đã giao trực tiếp, tổ chức xét duyệt và lựa chọn được 12 tổ chức chủ trì thực hiện 12/12 nhiệm vụ.

Theo ông Huỳnh Trường Vĩnh, Giám đốc Sở KHCN tỉnh: “Đa phần các tổ chức có hồ sơ gửi đến đều được Hội đồng KHCN tư vấn tuyển chọn đánh giá cao về năng lực và kinh nghiệm chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHC&N. Tuy nhiên, chỉ có tổ chức, cá nhân có số điểm cao nhất và đáp ứng đồng thời các điều kiện theo quy định hiện hành mới trúng tuyển và được lựa chọn chủ trì thực hiện nhiệm vụ”.

Xây dựng Chính quyền điện tử và đô thị thông minh là một trong những chủ trương lớn của tỉnh trong thời gian tới. Đề tài “Nghiên cứu xây dựng mạng lưới các thiết bị IoT của tỉnh Hậu Giang phục vụ phát triển Chính quyền điện tử và Đô thị thông minh” nhằm thực hiện chủ trương này. Đề tài sẽ nghiên cứu xây dựng nhiều mạng lưới như: Mạng lưới các thiết bị cảm biến chất lượng không khí; Mạng lưới các thiết bị cảm biến độ mặn; Mạng lưới camera thu thập dữ liệu về tình hình an ninh trật tự; Mạng lưới camera thu thập dữ liệu về lĩnh vực giao thông. Theo TS. Lã Hoàng Trung, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, chủ nhiệm đề tài: “Bên cạnh những nội dung nghiên cứu đã đưa ra, sắp tới, đề tài có thể bổ sung, mở rộng thêm các lớp thiết bị khác khi cần. Ví dụ như thiết bị cảm biến nước, cảm biến độ sụt lún,... Nhóm nghiên cứu sẽ tiếp thu các ý kiến của hội đồng để hoàn thiện thuyết minh và đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề tài trong thời gian tới”.

Cũng như những năm trước, năm nay, các nhiệm vụ KHCN thuộc lĩnh vực nông nghiệp chiếm đa số trong danh mục thực hiện. Nhiều sản phẩm nông nghiệp chủ lực và triển vọng của tỉnh đã xem xét, nghiên cứu để mang lại hiệu quả trồng trọt, chăn nuôi, phát triển nông nghiệp của tỉnh nhà. Đề tài “Nghiên cứu quy trình công nghệ chế biến đa dạng hóa các sản phẩm từ nguồn nguyên liệu mít trên địa bàn tỉnh Hậu Giang”, do TS. Dương Thị Phượng Liên làm chủ nhiệm và Trường Đại học Cần Thơ là tổ chức chủ trì, sẽ nghiên cứu quy trình chế biến các sản phẩm từ nguồn nguyên liệu mít Hậu Giang như: mít tách múi đóng khay/hộp, mít sấy giòn, mít sấy dẻo, bột mít hòa tan, mít non đóng hộp,... Những sản phẩm này sau khi đưa vào sản xuất rộng rãi, dự đoán là sẽ tạo nên thương hiệu đặc sản. Từ đó nâng tầm trái mít, một trong 6 loại nông sản chủ lực của tỉnh, giúp người dân tiêu thụ sản phẩm và giải quyết việc làm.

Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao là định hướng phát triển của nền nông nghiệp Hậu Giang trong thời gian tới. Do đó, tại Khu Nông nghiệp Ứng dụng Công nghệ cao của tỉnh, sẽ thực hiện đề tài “Xây dựng mô hình sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao theo hướng hữu cơ tại Khu Nông nghiệp Ứng dụng Công nghệ cao Hậu Giang” và dự án “Xây dựng mô hình, chuyển giao công nghệ sản xuất dưa lưới trong nhà màng và chế biến đa dạng hóa sản phẩm từ trái dưa lưới tại Khu Nông nghiệp Ứng dụng Công nghệ cao Hậu Giang”. Từ những mô hình trồng dưa lưới, măng tây, cải xoăn kale, cải cầu vồng được thực hiện tại khu, các nhóm nghiên cứu sẽ rút ra được quy trình, kỹ thuật trồng trọt phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của Hậu Giang. Là cơ sở để nhân rộng các mô hình này và phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên cả tỉnh.