Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Nghiệm thu nhiệm vụ “Xây dựng hệ thống thông tin địa lý (GIS) phục vụ quản lý nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang”

Ngày 31-05-2021

Ngày 27 tháng 5 năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang đã tiến hành tổ chức họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả nhiệm vụ “Xây dựng hệ thống thông tin địa lý (GIS) phục vụ quản lý nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang” do TS. Trần Thái Bình làm chủ nhiệm và Trung tâm Vũ trụ Việt Nam chủ trì thực hiện nhiệm vụ. Qua kết quả bỏ phiếu của Hội đồng, nhiệm vụ được xếp loại "Đạt".

TS. Trần Thái Bình làm chủ nhiệm dự án trình bày kết quả nghiên cứu