Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Lịch làm việc của Ban Lãnh đạo Sở KH&CN từ ngày 26/10/2020 đến ngày 30/10/2020.

Ngày 02-11-2020

Lịch tuần thay thư mời.  

LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ KH&CN HẬU GIANG

Từ ngày 26/10/2020 đến ngày 30/10/2020

Ngày

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ hai

26/10/2020

BGĐ: làm việc tại cơ quan.

Thứ ba

27/10/2020

BGĐ: làm việc tại cơ quan.

Thứ tư

28/10/2020

: 8 giờ, kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ KHCN [PQL chuẩn bị nội dung]

PGĐ. Hạnh: 7 giờ 30’, dự Hội thảo Giải pháp kiểm soát nguy cơ ô nhiễm và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Điểm tại phòng hp số 1 UBND tnhHậu Giang.

Thứ năm

29/10/2020

: 8 giờ, kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ KHCN [PQL chuẩn bị nội dung và đi thực tế]

Thứ sáu

30/10/2020

: 7 giờ 30’dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tháng 10, triển khai nhiệm vụ tháng 11/2020 của UBND tỉnh. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh - 13 giờ 30’, dự họp Tổng kết công tác chỉ đạo ĐHĐB các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Điểm tại HT Tỉnh ủy (theo lịch Tỉnh ủy).

PGĐ. Hạnh: 7 giờ 30’, dự Hội nghị phản biện xã hội với dự thảo Kế hoạch “Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa sang cây trồng khác giai đoạn 2021 - 2025”. Điểm tại HT Ủy ban MTTQ Việt Nam - 13 giờ 30’, dự Hội thảo ”Phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thông qua đổi mới sáng tạo từ cấp độ cộng đồng”. Điểm tại Trường Đại học Cần Thơ.

* Ghi chú:

 

Sở Khoa học và Công nghệ Hậu Giang.


Đang online: 3
Hôm nay: 1170
Đã truy cập: 953418
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.