Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Lịch làm việc của Ban Lãnh đạo Sở KH&CN từ ngày 26/07/2021 đến ngày 30/07/2021.

Ngày 26-07-2021

Lịch tuần thay thư mời.  

LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ KH&CN HẬU GIANG

Từ ngày 26/07/2021 đến ngày 30/07/2021

Ngày

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ hai

26/07/2021

BGĐ: làm việc tại cơ quan.

Thứ ba

27/07/2021

PGĐ. Hạnh: 8 giờ, dự họp Tổ giúp việc xây dựng Chiến lược phát triển tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2030. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

Thứ tư

28/07/2021

PGĐ. Hạnh: 7 giờ 30’, dự họp Tổ giúp việc xây dựng Nghị quyết và Chương trình Phát triển nguồn nhân lực tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

Thứ năm

29/07/2021

BGĐ: làm việc tại cơ quan.

Thứ sáu

30/07/2021

BGĐ: làm việc tại cơ quan.

* Ghi chú:

Ngoài LLV BGD làm việc tại cơ quan.

Sở Khoa học và Công nghệ Hậu Giang.


Đang online: 1
Hôm nay: 274
Đã truy cập: 989389
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.